Lokalbyte i Göteborg

21 juni, 2023

Lutherstiftelsen har sedan våren 2001 haft sina lokaler på Thorburnsgatan 5 i Göteborg. Dessförinnan hade man en våning på Engelbrektsgatan 7 (i Vasastaden). Lokalerna på Thorburnsgatan, som tidigare var affär, har varit ändamålsenliga för Lutherstiftelsens verksamhet: redaktion för Göteborgs Stifts-Tidning, utrymmen för den pastorala utbildningen, sammanträden, boklager, övernattningsrum, etc. Missionsprovinsen hade sitt kansli här under åren 2009–2016. De första åren hölls aftongudstjänster och fr o m 2005 söndagliga gudstjänster i Lutherstiftelsens regi (med anknytning till Missionsprovinsen). 

Fr o m den 1 juli 2023 flyttar man till Ekmansgatan 3, i Församlingsfakultetens i Göteborg (FFG) lokaler, där man blir hyresgäst och får tillgång till kontorsplats, kopiator, sammanträdesrum, klassrum, övernattningsrum, etc. 

Den 18 juni firades dens sista högmässan på Thorburnsgatan 5, under kyrkoherde Ragnar Blocks ledning. Han höll sin avskedspredikan efter två decenniers herdeansvar. Ragnar efterträds av VDM, teol dr Daniel Johansson (lärare på FFG), som fr o m Midsommarhelgen har ansvar för Lutherstiftelsens gudstjänstliv i FFGs kapell. 

I sin predikan, med utgångspunkt från Joh 1:35–46, betonade Ragnar Block utifrån rubriken: Lär av Jesus och gå vägen som han visar … , underpunkterna:

  1. Jesus är världens Frälsare som öppnar himlen för oss
  2. Jesus kallar oss att bli hans lärjungar
  3. Lär av Jesus så får du hjälp till tro
  4. Den som blir kvar hos Jesus får komma till glädjen i himmelen.

Vid kyrkkaffet framförde Lutherstiftelsens ordförande Patrik Toräng ett tack och en blomma till Ragnar och hustrun Cecilia. Den avgående kyrkoherden gjorde i sin hälsning intressanta tillbakablickar på Lutherstiftelsens verksamhet från de gångna åren. Själv nämnde jag med tacksamhet några karaktäristiska drag i Ragnar Blocks personlighet och ämbetsutövning, som jag under de gångna åren haft värdefull hjälp av. Evangelietextens innehåll för dagen har varit kännetecknande för Ragnars förkunnelse och själavård – två aspekter: … se Guds Lamm … och … kom och se …

För mer information: se Göteborgs Stifts-Tidning, nr 4, 2023 och Lutherstiftelsens webbsida.

Roland Gustafsson, bp emeritus och ersättare i Lutherstiftelsens styrelse 
Foton: Stefan Pehrson, Roland Gustafsson

I september 2011 publicerades ett bidrag från Ragnar Blocks penna om Lutherstiftelsens verksamhet: Lutherstiftelsen och pastorala kursen.