Luthersk församling i Tirana, Albanien

I januari 2016 medverkade biskop Roland Gustafsson vid prästvigningen av Jimmy Svenfelt i Albanien (se biskopens blogginlägg Albanien). Han har varit ledamot i Missionsrådet (ersättare) och studerat på Församlingsfakulteten i Göteborg. Vi har tagit emot följande hälsning från Jimmy och hans familj.

Guds nåd och frid!

Sedan mitten av januari har jag och min familj bott i Albanien för att i huvudsak tjäna S:t Paulus lutherska församling. Arbetet här i huvudstaden Tirana har utvecklats under några års tid och gick in i en ny fas när vi kom hit. För att ge några inblickar i arbetet kan nämnas att i juni 2015 grundades den första församlingen. Församlingen firade gudstjänst ca 2 ggr/månad medan vi nu samlas (ca 10 personer) varje söndag för att fira en traditionell evangelisk-luthersk gudstjänst med nattvard. Liturgin är på albanska och jag predikar på engelska. I regel blir predikningarna tolkade till albanska. Till vår glädje har de flesta församlingsmedlemmarna kommit varje söndag.

En av albanerna har hållit söndagsskola för några barn i deras eget hem under en längre tid. Men under påskhelgen hade vi första gången söndagsskola i kyrkan. Församlingens barn och några av grannbarnen deltog. Det var glädjande att få förkunna påskens budskap till albanska barn. En stor del av vårt arbete nu i början har även gått till att publicera Luthers lilla Katekes, med Swebilii förklaringar, som översatts från engelska till albanska. Vi hoppas kunna dela ut Katekesen till olika kyrkor och samfund i Tirana-området, som en del av firandet av reformationens 500-års jubileum. Vi har också tänkt påbörja någon form av Katekes-undervisning.

Det albanska språket läser vi regelbundet. Många albaner kan inte engelska så behovet av språkkunskaper är stort. Det är intressant att få ta del av det albanska språket samt kulturen, som har väldigt gamla anor. Eftersom landet blev tidigt kristet lär det finnas mycket spännande kyrkohistoria att ta del av.

Eftersom detta arbete är i begynnelsestadiet, finns det många utmaningar. Vi upplever att behovet av biblisk undervisning i församlingen hör till något av det viktigaste i detta skede. Vår bön är därför att Katekesen ska komma till användning och bli till välsignelse.

Med önskan om Guds välsignelse och beskydd! Tack för Er förbön!

Jimmy och Malena Svenfelt