Medlemskap i ILC

25 oktober, 2018
Missionsprovinsen har odlat kontakter med International Lutheran Council (ILC) under tio års tid. Provinssekreterare Bengt Birgersson deltog vid ILC-konferensen i Seoul 2009. Själv blev jag inviterad som observatör vid konferenserna i Niagara Falls 2012 och i Buenos Aires 2015. Frågan om vårt medlemskap i ILC har bearbetats och beslut om ansökan fattades vid Konventet i oktober 2016. Vid ILC-konferensen i Antwerpen den 25–28 september 2018 antogs Missionsprovinsen, tillsammans med de övriga nordiska stiften, som fullvärdig medlem i ILC. Med tacksamhet och förväntan ser vi fram emot fortsatt gemenskap med bröder och systrar i denna världsvida gemenskap!
ILC etablerades 1993 som en världsvid luthersk organisation, med fokus på förkunnelsen av evangeliet om Jesus Kristus, baserat på övertygelsen om Den Heliga Skrift som Guds ofelbara ord och Konkordieboken som tillförlitlig utläggning av Guds ord. ILC:s målsättning är att uppmuntra, styrka och främja konfessionell luthersk teologi och praxis, med Jesus Kristus i centrum, i medlemskyrkorna och genom världsvid mission. 
   
Vid ILC-konferensen i Antwerpen antogs 17 nya medlemskyrkor och ILC består numera av totalt 54 medlemskyrkor i hela världen.

För mer information om ILC och konferensen i Antwerpen: www.ilc-online.org
 
+Roland Gustafsson
 
ILC
Representanter för 17 nya medlemskyrkor i ILC, tillsammans med ILC-styrelsens ledamöter.