Missionsprovinsen etableras i Skaraborg!

2 november, 2021

– ny församlingsplantering och prästvigning –

Den 24 oktober kl 10 i Betanialkyrkan (EFKs lokal) i Skara, firades den första högmässan i den nystartade församlingsplanteringen i Skaraborg. Oscar Wessman, som prästvigdes den 2 oktober, höll sin prima missa (första nattvardsfirande) och Jonatan Ådahl predikade. 

Redan när familjen Wessman flyttade till Skara för 3,5 år sedan, fanns tanken och förhoppningen om att Missionsprovinsen skulle komma att etablera en församling i Skaraborg. Det visade sig även att det fanns en liten skara i Kyrkliga Förbundets lokalavdelning i Skara stift, som var intresserade utav en Missionsprovinsförsamling. Det ledde efterhand fram till att Missionsprovinsen anordnade en inspirationsdag i Skövde, den 31 oktober 2019. Sändebrevet rapporterade om detta i september 2019 (nr 113). Den dagen visade att det fanns ett fortsatt intresse, och det har mynnat ut i den församlingsplantering som nu börjar ta form. 

Med anledning av att familjen Wessman förlorade sin dotter Moa strax efter förlossningen den 2 oktober 2019 kom planerna att förläggas i paus. Bönen var samtidigt också för Marie och Oscar att det skulle komma en barnfamilj till, som ville starta församling. För Oscar, som var prästkandidat och studerade teologi vid Församlingsfakulteten, var tanken på en eventuell prästvigning inte avlägsen och det fördes hela tiden samtal med biskop Bengt. 

För knappt ett halvår sedan blev bönerna besvarade, genom att Jonatan och Evelina Ådahl med familj (fyra barn) flyttade till Öttum, ett par mil sydväst om Skara. Jonatan, som också är präst, hade fått tjänst som lektor vid Församlingsfakulteten och behövde flytta närmare Göteborg och hamnade i Öttum. Helt plötsligt fanns det realistiska och konkreta förutsättningar för att starta den efterlängtade församlingsplanteringen; två barnfamiljer med sammanlagt sex barn och en präst, tillsammans med skaran från Kyrkliga Förbundet – en god start för en mindre församling (vem föraktar den ringa begynnelsens dag?  Sak 4:10a). Denna begynnande församling gladdes åt att äntligen få fira sin första högmässa tillsammans och nu är planen, till en början, att fira högmässor varannan vecka (jämna veckor).

Oscar som ställt sig till förfogande som prästkandidat inom Missionsprovinsen blev av biskopen kallad att bistå som komminister vid uppbyggandet av denna församlingsplantering, och vigdes den 2 oktober till denna tjänst. Jonatan Ådahl kommer att vara ansvarig för gemenskapen och fungera som handledare för Oscar, under hans adjunktsår. 

Prästvigning

Med stor glädje och tacksamhet över att Herren återigen sänt en arbetare till sin skörd, hölls det alltså prästvigning i Missionsprovinsen. Vigningen ägde rum i Immanulkyrkan i Göteborg och drygt 60 personer var samlade för att bevittna vigningen och be för Oscar. 

Som ingångsmusik spelades Crand Choeur, Th. Dubios, och i sedvanlig procession tågade Oscar in efter korsbäraren följt av tio assisterande präster samt tre biskopar. Som alltid sjöngs sedan psalm 859 (Psalmer 1991, Av dig förordnad, store Gud, / den helige tjänst är vorden…) och därefter höll biskop Bengt Ådahl vigningstalet.

I sitt tal tog biskopen sin utgångspunkt i Jesu ord till Petrus: Var en herde för mina får (Joh 21:16). Bp Bengt uppmanade Oscar att lägga fram Guds ord rent och klart, till omvändelse, tro och frälsning. Du ska predika Kristus, för endast där finns frälsningen, sa biskopen. Och fortsatte: Du ska gå vägen, Jesus-vägen, till himmelen. Du ska gå den själv och du ska vägleda dem som vill gå med. Där finns faror och stup, men det är en underbar väg, ty Jesus själv är vägen och går vägen med oss. Av Herren Jesus får du ta emot vad du ska ge vidare till dem som går med. Som vägledning i hur det ska göras hade bp Bengt inlett med att lyfta fram tre aspekter från Jesu samtal med Petrus, där Jesus uppmanar Petrus med orden:

Föd mina lamm – en anspelning på nybörjarna på trons väg. De behöver mycket omsorg, näring, föda, vägledning och vakthållning från rovdjur som vill få dem bort från tron. 

Var en herde för mina får – en anspelning på uppdraget att leda församlingslivet. Se till att fåren kommer till betesmaken, se till att de får regelbunden föda, näring och undervisning. Att de växer och mognar. Herden ska visa vägen och gå före och även vara beredd att ta upp kampen mot rovdjur som vill skingra hjorden. 

Föd mina får – lite överraskade säger han samma sak som han sa om lammen. Också fåren, som varit med länge behöver Jesu omsorg och vård. Även de som vandrat länge med Herren får gång på gång vända om igen i den dagliga omvändelsen. De är alltid svaga syndare som behöver en nådig och barmhärtig Frälsare, som möter dem med förlåtelse, nåd och kärlek. 

Efter vigningstalet följde bön, Konsistoriets tillkännagivande, för-samlingens JA till att ta emot Oscar som präst och uppläsning av Guds ords löften och förmaningar. Därefter avlade Oscar sina prästlöften och bekännande sig till den apostoliska tron. Under sång (Sv Ps 361) ifördes han de liturgiska kläderna och de assisterande prästerna tillsammans med de tre biskoparna lade händerna på honom och bad Herrens bön. Biskopen sände sedan ut Oscar i tjänst, med uppmaningen att vara en herde för Guds hjord, och tillsade honom slutligen välsignelsen.

Gudstjänsten avslutades sedan med psalm 51, Kom, helge Ande Herre Gud. Giv lust att hålla dina bud, följt av välsignelsen och utgångsprocession under postludiet: Nu tacka Gud allt folk av Sigfrid Karg-Elert.

Efter gudstjänsten serverades fär-digbredda baguetter samt kaffe och tårta. Dagen avslutades med tal och hälsningar. 

Henrik Vestergård
Redaktör Sändebrevet

(Vigningsgudstjästnen sändes direkt via YouTube och går att se i efterhand här på webbsidan.)