Missionsprovinsen i Sverige 10 år

12 september, 2013

Missionsprovinsen bildades i Göteborg den 6 september 2003. Ett 10 års-jubileum markerades i samband med Missionsprovinsens Provinskonvent den 7 september 2013 i Kristianstad.

Delegater från Missionsprovinsens koinonior/församlingar och ledamöter från prästkollegiet var samlade till Provinskonvent, som denna gång ägde rum i S:t Johannes församling vid Gratia Dei i Kristianstad.

Soramies

Biskop Risto Soramies från Finland

Vid förhandlingarna mottog Provinskonventet hälsningar från bl a Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland och Det evangelisk-lutherske stift i Norge.

Biskop Risto Soramies från missionsstiftet i Finland höll under eftermiddagen ett föredrag om mission och kyrka i möte med det mångkulturella samhället. Han strök under vikten av att ta vara på evangeliets givna innehåll och att samtidigt söka förstå och applicera budskapet i sin samtid.

I sitt festföredrag reflekterade missionsbiskop Roland Gustafsson kring Missionsprovinsens historiska bakgrund, decennium-vägskäl och framtid. Läs föredraget i sin helhet: Missionsprovinsens i Sverige 10 års-jubileum.

Provinssekreterare Bengt Birgersson presenterade konturerna av jubileumsskriften (publiceras under hösten 2013), som kommer att bestå av vigningstalen från Missionsprovinsens första tio år, då två diakoner och en diakonissa har vigts, 44 män har vigts till präster och biskopar för tjänst i Sverige, Finland, Norge och missionsländerna Mongoliet och Peru.

Birgersson betonade glädjen över dessa vigningar, eftersom många gudstjänstgemenskaper betjänas med Ordet och sakramenten – men att det fortsatt är en sorg och nöd i vårt land att Missionsprovinsen behövs som ett alternativ och korrektiv, eftersom Svenska kyrkan allt mer ”demokratiseras” och inte vill lyda Gud mer än människor.

Vid den avslutande festvespern predikade biträdande biskop Lars Artman i Den himmelska Glädjens kapell.

Jubileumsskriften får titel efter Arne Olssons betraktelse vid bildandet av Missionsprovinsens Stödförening den 18 januari 2003: De tog en annan väg hem till sitt land.

Missionsprovinsens tio år har uppmärksammats i en ledare i tidningen Kyrka & Folk: Missionsprovinsen – 10 år senare.