Missionsprovinsen i Tel Aviv – ett första dop

26 februari, 2023

Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall då inte deras fulla antal vara det? (Rom. 11:12)

När majoriteten av det judiska folket stängde dörren för sin Messias, gick evangeliet vidare till oss hedningar. Deras sorgliga fall blev en välsignelse för oss. Men här gläntar Paulus på dörren för något, som tycks höra framtiden till. Det talas om judarnas ”fulla antal”. Det antyder en ny skörd i det gamla egendomsfolket. Är det detta skeendet som vi i Missionsprovinsen nu får vara med i, om än i blygsam skala?

Missionsprovinsen har – som säkert de flesta läsarna av Sändebrevet vet – en prästkandidat i Israel, en judekristen israel, Sahar Sadlovsky Gold. Han är 31 år och gift med en svensk kvinna från Umeå, Maria f.  Nilsson. Tillsammans har de två döttrar, Thea och Adiel, och bor som familj i Tel Aviv.

Parallellt med sina teologistudier på Masternivå vid Församlingsfakulteten i Göteborg arbetar Sahar i Tel Aviv för organisationen Jews for Jesus. Jesustroende judar arbetar för att evangeliet om Jesus ska nå ut till hela det judiska folket. Organisationen ägnar sig inte åt församlingsbildning, varje medarbetare får bjuda in människor till sin egen kyrka. Sahar har därför en önskan om att det ska finnas en hebreiskspråkig församling med evangelisk-luthersk bekännelse, där Guds ord förkunnas och sakramenten förvaltas i en god apostolisk ordning. Sedan början av detta år inbjuder Sahar till aftongudstjänst (vesper) en dag i veckan i familjens lägenhet. Han läser då texterna för innevarande veckas helgdag enligt vår svenska evangeliebok (1983), och predikar över någon av de lästa texterna. Allt sker på hebreiska. Här finns ett embryo till en hebreiskspråkig evangelisk-luthersk församling. Det är ännu ingen stor skara människor som samlas. Men Jesus har lovat: där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.

Vid Missionsrådets sammanträde i november förra året beslutades att sända präster till Israel för att vägleda Sahar som prästkandidat och för att betjäna församlingen med nattvard i ”Sahars hus”. I mitten av januari var en av oss, David Appell, där i det uppdraget. Nu i februari har pastor Mattias Lindström besökt församlingen, firat nattvard och undervisat. Planen framöver är att präster ska åka ner för att betjäna ca en gång i månaden. Detta behöver fortgå regelbundet tills Sahar har blivit prästvigd, vilket skulle kunna ske under år 2024. Vi för f.n. samtal med finska Missionsstiftet om att man också därifrån sänder ner några präster.

Våra gudstjänster äger rum i en samlingslokal i samma hus som familjen Sadlovsky bor i. Hela fastigheten ägs av Jews for Jesus, som välvilligt upplåter sina lokaler för oss. Vid besöket i januari döptes en ung judisk man som Sahar hade undervisat en längre tid. Den 13 januari 2023 blev Emil döpt, fick sina synder förlåtna och blev upptagen som Guds barn genom Jesus Kristus. Det var en avgörande händelse, först och främst för Emil personligen, men också som en stadfästelse av den lilla församlingen. Emil blev genom dopet en lem i Kristi kyrkas gemenskap. En liten del av den världsvida kyrkans gemenskap ses nu regelbundet komma samman i ”Sahars hus” för att höra Kristi ord och ta emot Kristi kropp och blod i nattvarden. Så var fallet när församlingen, dagen efter dopet, samlades till Emils första nattvardsfirande, vilket också var församlingens första gemensamma nattvardsfirande!

Så finns det alltså en liten församling i Tel Aviv i Israel, en församling som är en del av Missionsprovinsen. Vi tror att Herren vill använda Missionsprovinsen för att gå till de ”förlorade fåren av Isrels hus” med Guds Ord och sakramenten och utrusta och sända arbetare för det arbetet.

Bland de beslut, som Missionsrådet fattade i november förra året, var också beslutet att upprätta ett Israelskonto i Missionsprovinsens bokföring. Det kontot behöver fyllas med medel. Kyrkliga Förbundet för evangelisk-luthersk tro har beslutat om ett bidrag. Men att sända präster till Tel Aviv kostar pengar. Därför vädjar vi om att Missionsprovinsens Israels-vänner sänder gåvor till vårt Israelskonto, vilket görs genom att göra insättning till något av Missionsprovinsens vanliga konton (se sid 20) och som meddelande skriva ”Israelskontot”. Så kan vi arbeta tillsammans för att Israel ska få ta emot evangelium som ”är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först för juden, så även för greken”.

David Appell, Stiftsprost & Bengt Birgersson, prost   |  Foton: Sahar Sadlovsky Gold