Nordiska biskopsmötet – International Lutheran Council (ILC)

27 januari, 2016

Den 19–21 januari 2016 möttes biskoparna från de nordiska lutherska stiftens gemenskap. Mötet – i ett snörikt Göteborg – gällde främst samtal den 20 januari med ILC:s exekutivkommitté om möjligheterna till ökade kontakter och samarbete. Tillfälle gavs också till korta studiebesök på Församlingsfakulteten (FFG) och LM Engströms gymnasium i Göteborg.

ILC är en global organisation som samlar 37 lutherska kyrkor till gemensamt stöd och teologiskt arbete. Som den största medlemskyrkan bidrar Missourisynoden (LC-MS) i USA väsentligt till arbetet, medan biskop Hans-Jörg Voigt från den självständiga evangelisk-lutherska kyrkan i Tyskland (SELK) är ordförande. Läs mera om ILC här.

Den nordiska situationen är inte alldeles vanlig, eftersom de tre stiften bär på ett arv från nationalkyrkorna, samtidigt som de opponerar mot dessa kyrkors avfallstendenser och i detta nödläge vill skapa nya församlingar.

Goda och klargörande samtal fördes om trosfrågor och de historiska sammanhangen, som varit av betydelse för de tre stiften såväl som för ILC.

Detta hjärtliga möte avslutades med en tydlig signal om att de tre nordiska lutherska stiften är välkomna att var för sig ansöka om fullt medlemskap i ILC, som också uppmuntrar till kyrkogemenskap mellan medlemskyrkorna. ILC beskriver mötet i en rapport här.

Det formella samtalet liksom de personliga möten med representanterna från våra systerstift och med ILC-delegaterna var till uppmuntran och glädje.

Ytterligare information finns via följande länkar:

Nordic Lutheran churches seek ILC membership

Scandinavian Lutherans prepare to join International Lutheran Council (sid 11)

Møte mellom Nordisk bispemøte og ILC

Yhdessä kohti ILC:n jäsenyyttä

ILC-Leitungsgremium in Göteborg

Nordiska lutherska stiftens gemenskap

Besök i Tyskland

Jakob Okkels
Biskopsadjunkt

Bakre raden från vänster: Dr. Juhana Pohjola, Finland, +Göran Beijer, provinssekreterare Bengt Birgersson, +Hans-Jörg Voigt, Tyskland, ordf. i ILC, +Thor Henrik With, Norge, Jon Ehlers, England, Dr. Robert Bugbee, Canada, v ordf i ILC, Norberto Gerke, Paraguay;
Främre raden från vänster: +Roland Gustafsson, +Lars Artman, +Risto Soramies, Finland, Dr. Albert B. Collver, USA, sekreterare i ILC, biskopsadjunkt Jakob Okkels, Dr. Lawrence Rast, USA, Gijsbertus van Hattem, Belgien.