Nordiskt biskopsmöte, vintern 2015

4 februari, 2015

Evangelisk Lutherska Missionsstiftet i Finland, Det evangelisk-lutherske stift i Norge och Missionsprovinsen i Sverige har en överenskommelse om regelbundna biskopsmöten. Hösten 2014 hölls det i Finland: Biskopsmöte i Helsingfors.

I förlängningen av en annan konferens samrådde biskoparna den 3–4 februari på Høgsveen utanför Hamar i Norge. Utöver den vanliga uppdateringen fördes ingående samtal om ett samarbetsdokument för de tre stiften (Communion of Nordic Lutheran Dioceses). Biskopsmötet kunde enas om ett dokument som nu går vidare för bearbetning och beslut i respektive stift. Förhoppningen är att det skall kunna undertecknas vid kommande biskopsmöte i november 2015.

Ett antal ärenden kring kontakter med lutherska sammanhang i utlandet diskuterades, bl a en ansökan om samarbete med International Lutheran Council (ILC). Under mars månad följs detta ärende upp i samband med ett besök i Tyskland.

Biskopsmötet har även uppmärksammats i Norge: Nordisk bispemøte tar steg mot fellesskapsdokument.

+Roland Gustafsson

Foto: Toril Slåttsveen Asp