Norskt nätverksmöte

11 februari, 2012

Den 6—7 februari 2012 deltog provinssekreteraren och undertecknad på Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid i Høgsveen, Ringsaker — i trakten av Hamar, Norge.

Relevanta föredrag med påföljande samtal berikade gemenskapen:
• Det luthersk syn på det kirkelige embete
• Grunnleggende tenkning om det å etablere et luthersk kirkesamfunn
• Fra supplement til alternativ. De kristelige organisasjonene og statskirken i det 18. og 19. århundre
• Hvordan kirken bør møte en ny tid?
• Slik lutherdommens fremtid bør bli i Norden

Aktuella rapporter från Danmark, Finland, Norge och Sverige presenterades.

Följande norska sammanhang var representerade:
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK)
Den lutherske kirke i Norge (Messiaskirken)
Valgmenighetene i Nord
Carissimi
For Bibel og Bekjennelse (FBB)
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

Utöver Missionsprovinsen var följande nordiska organisationer representerade:
Evanglisk Luthersk Nætværk
Finska Lutherstiftelsen

Nätverkets nästa möte blir den 4—5 februari 2013.

Roland Gustafsson
Missionsbiskop

Nettverk