Ny ärkebiskop vald och vigd i Kenya

2 februari, 2020

Missionsprovinsen har under hela sin livstid odlat kontakter med den Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK). Biskop Walter Obare Omwanza, som vigde Arne Olsson i februari 2005, trädde tillbaka från ämbetet i juni 2017. Då hade en tillförordnad biskop utsetts, Joseph Ochola Omolo, som under drygt två års tid innehaft ämbetet.

Missionsprovinsen har under de senaste åren varit involverad i ett pågående försoningsarbete i ELCK. I slutet av 2019 kom en inbjudan om deltagande som observatör vid ELCK-årsmötet, planerat att hållas i Kapenguria den 16-18 december. I enlighet med missionsbiskopens kallelse fick jag uppdraget att närvara vid årsmötet, vilket ledde till att jag besökte Kenya under tiden 10-20 december 2019.

Årsmötet genomfördes under ordnade former, med drygt 200 delegater från kyrkans sex stift. Det senaste årsmötet hölls i mars 2015, något som i sig vittnar om ett antal problematiska förhållanden i ELCKs verksamhet. I bästa fall får vi se det genomförda årsmötet som en nystart och att en resa mot förbättringar kan vara för handen.

Jag hade fått förtroendet och blivit ombedd att predika i den inledande högmässan (på swahili). Vid årsmötet valdes enhälligt biskop Joseph Ochola Omolo till ny ärkebiskop i ELCK. Rapporter från de gångna årens verksamhet förmedlades på sedvanligt sätt, med tidvis konstruktiva samtal. ELCK står inför fortsatta stora utmaningar på flera sätt – på distans kan vi bäst följa våra bröder och systrar i tack och förbön.

Söndagen den 26 januari 2020 vigdes den nye ärkebiskopen i samband med en högtidlig gudstjänst i Nairobi. Ärkebiskop Walter Obare Omwanza överlät därmed officiellt sitt ämbete till Joseph Ochola Omolo och biskopar från ELCK tillsammans med biskopar från Tanzania och Sydafrika fanns på plats.

Missionsbiskop Bengt Ådahl fick med kort varsel en inbjudan att delta vid högtiden, men sände en hälsning med tillönskan om Guds välsignelse till den nya ärkebiskopen.

Roland Gustafsson
Biskop emeritus

Vem är biskop Ochola?
Läs denna intervju som gjordes
med honom för ett par år sedan.