Nytt stift i Norge

29 april, 2013

Lördagen den 20 april 2013 konstituerades Det evangelisk-lutherske stift i Norge. Fyra valgmenigheter,som står under biskop Thor Henrik Withs tillsyn, firade begivenheten i Kautokeino med en samisk-norsk gudstjänst där biskopen, prästerna och diakonerna tjänstgjorde. Missionsprovinsen hade fått en inbjudan att delta i den historiska begivenheten, men p g a andra åtaganden var personlig närvaro inte möjlig vid detta tillfälle. En skriftlig hälsning hade förmedlats – läs här.

Mer information om verksamheten finns på stiftets hemsida: Luthersk stift i Norge konstituert.

+Roland Gustafsson

Ellen_Marja_Turi_Gaup_signerer_Grunnreglene_-_Foto_Privat

Ellen Marja Turi Gaup signerer Grunnreglene – Foto Privat

Tolken_Johan_A_O_Eira_Kautokeino_og_ordstyrer_Odd_Arne_Srensen_Troms_-_Foto_Privat

Tolken Johan A O Eira, Kautokeino og ordstyrer Odd Arne Sørensen, Tromsø – Foto Privat

Ellen_Marja_Turi_Gaup_-_Foto_Privat_205x258

Ellen Marja Turi Gaup – Foto Privat

Biskop_Thor_Henrik_With_-_195x259

Biskop Thor Henrik With

Vedtaksforsamlingen_20._april_2013_i_Kautokeino_-_Foto_Privat

Vedtaksforsamlingen 20. april 2013 i Kautokeino – Foto Privat