Om en lem lider, så lider hela kroppen med den…

Missionsprovinsens Faste- och Påskinsamling 2018 går delvis till Open Doors.

Den 10 januari släppte Open Doors sin årliga rapport över förföljelsen av världens kristna, World Watch List 2018. Rapporten är unik i sitt slag och sammanställs av Open Doors forskarlag i Holland. Det är ett omfattande material som summerar utvecklingen de senaste 12 månaderna. Efter en blick på World Watch List (WWL) 2018 står det klart att de kristna och kyrkan blir mindre och mindre välkomna på den globala arenan. Fientliga handlingar riktade mot kristna blir både vanligare och sprids allt mer.

Under de senaste åren har förföljelsen stadigt ökat och WWL 2018 visar att Afrika, Mellanöstern och Asien tar ledningen i det på ett beklagligt sätt. Det finns framför allt två globala trender som hotar de kristna: Spridningen av religiös nationalism i Asien och globala islamistiska rörelser.

Mitt i denna negativa utveckling finns det ändå hopp. Trots förföljelsen och förtrycket växer kyrkan, och många kristna står fasta i sin tro. Det finns tusentals kristna runtom i världen som verkar som Kristi ambassadörer i fängelserna. Och kanske är det därför de finns där. Hur ska andra fångar annars få höra de goda nyheterna? Det kan vara traumatiskt att tjäna Gud på det sättet, men förhoppningsvis får de även uppleva Guds styrka och glädje. De behöver våra dagliga förböner, säger en av Open Doors fältarbetare, som av säkerhetsskäl är anonym.

I 1 Kor 12 uppmanas vi att som kroppsdelar på samma kropp stå tillsammans med dem och göra det som står i vår makt för att lindra den smärta som våra trossyskon upplever, men också för att få del i den välsignelse och glädje som det är att se och höra om hur Gud griper in, hur Han ger uthållighet och hur Kristi kyrka växer på många av dessa platser. Det är lätt att vi känner oss maktlösa i den tsunami av våld och förtryck som drabbar våra trossyskon. Men vi kan använda de medel Gud ger oss till att välsigna våra syskon, där det främsta redskapet är att vända oss i bön till Honom som har all makt. Han kan styra beslutsfattares tankar (Ords. 21:1) och förändra världshistorien. Det som vi ser som en total omöjlighet kan Han förändra. Låt oss därför förenas i bön och aktivt engagemang för våra trossyskon!

Läs gärna mer om Open Doors och hur Du kan vara ett aktivt stöd på: www.open-doors.se

Andreas Eklund
Koordinator för kyrkorelationer, Open Doors Sverige