På Høgsveen igen

29 februari, 2016

Sedan 2009 har årliga samrådsmöten ägt rum inom ”Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid” på det vackra retreat-centret Høgsveen ett par mil söder om Lillehammer i Norge.

Flera norska lutherska kyrkor/organisationer är medlemmar, vilka sänt representanter: bl a Knut Alfsvåg för Carissimi (ett nätverk av präster i norska kyrkan), Jan Bygstad, Ulf Asp, Boe Johannes Hermansen för Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), biskop Thor Henrik With för Missionsprovinsens norska systerstift Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN), Torkild Masvie, Alf Danbolt för Den lutherske kirke i Norge, Erik A H Okkels för For Bibel og Bekjennelse (FBB).
Till detta nätverk hör också sedan starten Missionsprovinsen, för att vara en ”dörr” utanför Norge. I årets samrådsdagar, 1–2 februari 2016 deltog Jakob Okkels och undertecknad.
Samtalen detta år rörde sig kring perspektiv på att vara evangelisk-luthersk kyrka. Professor Knut Alfsvåg höll ett spännande föredrag om Den konfessionella lutherska kyrkligheten – museiföremål eller hållbart alternativ. Tre inledningar kring temat: Valgmenighet – frikyrka – inomkyrklig opposition: var/vart går vägen vidare?
Tre representanter för några nordiska bekännelsekyrkor deltog som inbjudna observatörer: Asbjörn Hjorthaug för Evangelisk-Lutherska bekännelsekyrkan (ELBK), samt Leif G Jensen och Sigmund Hjorthaug för Den evangelisk- lutherske Frikirke i Danmark (DELF).
Om vi vill bevara och förnya reformatoriskt kyrkoförståelse och församlingsetablering är dessa nordiska samråd av mycket stort värde.

Bengt Birgersson
Provinssekreterare

Foto Toril Asp

Mötet uppmärksammades av FBB: Nettverksmøte 2016