Pastoralkurs, hösten 2013

25 augusti, 2013

Lutherstiftelsen erbjuder under hösten en pastoral kurs för två studenter: Gabriel Skilling och Anders Svensson. Kursen har tidigare genomförts under åren 2003, 2005, 2009 och 2011. I en artikel som skrevs 2011 finns information om organisation, historia och kursutbud: Lutherstiftelsen och pastorala kursen.
Mer detaljer finns under rubriken: Kursplan.

Gabriel Skilling är 33 år, gift och har tre barn. Han har sina rötter i Västerbotten med arbetslivserfarenhet från handikappomsorg och rättspsykiatri, som i sin tur ledde till socionomutbildning och arbete som kurator i allmänpsykiatrisk öppenvård. Gabriel avslutade under försommaren den treåriga teologiska utbildningen på Församlingsfakulteten i Göteborg. I april antogs han som prästkandidat av Missionsprovinsens Konsistorium.

Anders Svensson är 35 år och har sina rötter i Halland respektive Västergötland. Han är utbildad yrkesmilitär med arbetslivserfarenhet som yrkesofficer inom Försvarsmakten, inklusive tjänst utomlands i fredsbevarande arbete. Under årens lopp har han bedrivit akademiska studier i statsvetenskap och religionshistoria. Anders avslutade under försommaren den treåriga teologiska utbildningen på Församlingsfakulteten i Göteborg. I april antogs hans som prästkandidat av Missionsprovinsens Konsistorium.

Den pastorala kursen inleddes den 26 augusti och avslutas den 20 december.

Pastoralkursen_2013-1

Vid kursens inledning, fr v: Roland Gustafsson, Anders Svensson, Gabriel Skilling och Timo Laato.