Prästvigning av Daniel Johansson

21 februari, 2019

Åter en högtidsdag i Immanuelkyrkan i Göteborg, lördagen den 9 februari 2019. Daniel Johansson vigdes till präst för Missionsprovinsen, för att biträda biskopen med ansvar för Läronämnden och prästutbildningsfrågor.

Kyrkan var i stort sett full. En vacker procession i rött och vitt med präster och biskopar inledde och avslutande den högtidliga prästvigningen. Biskop Roland Gustafsson förrättade vigningen, biträdd av biskoparna Göran Beijer och Lars Artman, samt gästande biskop Hanss Martins Jensons (för många känd som Hans Jönsson) från Liepaja stift i Lettlands lutherska kyrka.
Fredrik Sidenvall var Daniels assistent under vigningen och drygt 15 präster deltog i vigningen med bibelord och bön under handpåläggning. Församlingssång och körsång ljöd glädjefylld och mäktig, under Inese Johanssons ledning, och Daniels son Markus spelade Suite för trombon av J. A. Hasse.

Missionsbiskopens vigningstal kan läsas här.

Efter prästvigningen hade Daniel ett föredrag Kursplan för Gudsrikesskolan, en pedagogisk och uppskattad vandring genom Markusevangeliet såsom en kursplan i Guds rikes skola för både präster och lekmän.

En festlig måltid hade ordnats under Maria Birgerssons ledning och ett antal hälsningar framfördes, bl.a. från biskop Hanss, vän till Daniel sedan ungdomstiden, och Torbjörn Johansson, rektor på Församlingsfakulteten och således Daniels chef. Från Immanuelförsamlingen, där Daniel är ordförande, överlämnades en alba i vigningspresent och från Missionsprovinsens prästkollegium överlämnades den röda stolan och mässhaken som Daniel ikläddes under prästvigningen.

Vid den avslutande helgmålsbönen predikade biskop electus Bengt Ådahl över Jesajas ord om att Guds ord inte vänder tillbaka fåfängt utan att ha verkat vad det avsåg (Jes 55), och kyrkoherden i Immanuelförsamlingen Jakob Appell var liturg. Sammantaget en högtidlig och uppbygglig dag för Guds folk, då Daniel Johansson mottogs som arbetare sänd av ”skördens Herre” (Matt 9:36) i den stora skörden.

På efterföljande söndags högmässa satt Daniel vid orgelpallen då biskop Lars celebrerade, biskop Göran predikade och biskop Hanss assisterade och tilldelade den avslutande välsignelsen sjungandes på lettiska. Det gick inte att ta miste på biskop Görans glädje över att till slut få predika över den årgång texter i evangelieboken som han ännu inte hade predikat över efter över 50 års tjänstgöring som präst, nämligen den andra årgången på 5 söndagen efter Trettondedagen.

Predikan finns inspelad och går att lyssna till här.

Sigrid Eliasson
Jakob Appell