Prästvigning i finska Lappland

16 februari, 2017

På Trettondedag jul 2017 hölls det prästvigning i Missionsstiftets nordligaste församling, S:t Elias församling i Sodankylä. Sodankylä ligger 18 mil öster om Pajala, och är centralort i en vidsträckt ödemarkskommun med gräns mot Ryssland.

Fr.v.Vid högtiden vigde Missionsstiftets biskop Risto Soramies, assisterad av präster från norra Finland och undertecknad, Sergey Zaikin till Ordets och sakramentsförvaltningens ämbete. Zaikin kommer, såsom namnet antyder, från Ryssland och har en prästutbildning från Ingermanländska kyrkan. Han växte upp i det ateistiska Sovjetunionen, men hans mor lärde honom ändå Fader vår och att bönen stiger upp till Gud som en fågel. Zaikin flyttade till Sodankylä från S:t Petersburg tillsammans med sin hustru Sanna, som kommer från orten. Han arbetar nu som gymnasielärare i ryska och engelska, och kommer att betjäna S:t Elias församling som så kallad tältmakarpräst vid sidan av sitt civila arbete.

De lappländska dagstidningarna rapporterade om prästvigningen på ett sakligt sätt. Tidningen Lapin Kansa (Lapplands folk) beskriver församlingens kyrkobyggnad så: Ett högt klocktorn är en ovanlig trädgårdsdekoration i ett villaområde, också i Sodankylä. Användningsområdet för den röda stugan klarnar ordentligt först när man passerat entrén, som liknar en vanlig farstu, och man kommer in i en rustik kyrksal. Klocktornet invigdes på Trettondagen, före ordinationsmässan.

Trettondagens prästvigning blev en värdig och på alla sätt fin högtid. Herren välsignade dagen med mildare vinterväder (-19 grader) efter några dagars sträng köld med temperaturer ner mot ca -40 grader. Därför kunde besökare resa till högtiden från Tornedalen, Uleåborg och Kajanaland.

Missionsstiftet har idag tre församlingar i Lappland: Sodankylä (norra Lappland), Rovaniemi (mellersta Lappland) och Kemi (Havslappland). Dessa församlingar förestås av pastor Antti Leinonen, som är deltidsanställd kyrkoherde.

Anders Alapää

Se vidare Missionsstiftets finska webbplats

Missionsstiftets svenskspråkiga webbplats