Prästvigning och installation

9 december, 2016

Till Missionsprovinsens centrala uppdrag hör att viga präster och föra tillsyn med de anslutna församlingarna och deras präster. Efter Konventets förhandlingar och lunch inleddes den högtidliga prästvigningen av Sveinung Eriksen och installationen av Mattias Lindström som pastor. Biskop Thor Henrik With medverkade som predikant.

Efter den inledande prästvigningspsal­men av J. Svedberg Av dig förordnad, store Gud (859 i Psalmer 1991) höll bis­kop Roland Gustafsson sitt vigningstal till Sveinung Eriksen över orden från 1 Tim. 4:16: Var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig. Han lyfte bl a fram prästlöftet och vikten av undervis­ningen genom att säga: Samma sak sägs idag: – Var noga med Din undervisning, Sveinung! I Ditt prästbrev står det bl a följande angående detta: … ”att alltid förbli vid Guds rena Ord, fly all falsk och kättersk lära, rätt predika Jesus Kristus enligt Guds Ord och förvalta de heliga sakramenten efter Hans instiftelse samt leva så att hans liv blir till föredöme för alla och ingen till an­stöt.”

Församlingen bejakade att den ville ta emot Sveinung och be för honom, var­efter han vigdes med handpåläggning. Han läste sedan evangeliet från Matt. 18 om Herren som söker upp det bortkom­na fåret.

Biskop Thor Henrik With sade bl a i sin predikan: Vi lever i et kulturelt og ideo­logisk ”terreng” som er svært uoversiktlig. Tidligere tiders tydelige stier, som gav vei­ledning for liv og tro, viskes ut. Vi ser det blant annet når ekteskap og familie dekon­strueres i våre land, når menighet og kirke vender seg bort fra den sunne lære. Det er blitt så lett å gå seg bort, og det blir stadig lettere. I denne tiden, i vår tid, gjelder Jesu ord uten reservasjoner. Han forteller om hyrden som leter etter sitt bortkomne får, og summerer liknelsen med ordene: ”Slik vil heller ikke deres Far i himmelen at en eneste av disse små skal gå tapt.” Heller ikke i dag. I dette ligger vår misjon.

Biskop Thor Henrik fortsatte med att tala om hur Jesus med självklarhet visar att det är synden som skiljer människan från Gud och avslutade med att lyfta fram Nådens medel som Gud använder i sin kyrka för att vara en herde för sin hjord: Til det bruker han sine effektive red­skaper: sitt skapende ord, evangeliet, det liv­givende vannet, dåpen, og Jesu Golgata-of­fer, nattverden lagt i din munn. Her binder han synden hos den som gjør seg hard, her løser han oss og alle som vender seg til ham i tro fra vår synd. Det er en gave så stor at vi ikke fatter dimensjonene. Men vi tror det.

Efter predikan installerades Mattias Lindström till pastor för S:t Sigfrids Trosgemenskap. Biskop Göran Beijer som i ett inledande skede haft det pas­torala ansvaret för den riksomfattande gemenskapen ledde installationen, där även Gunnar Persson (ordförande i kyrkorådet) och Simeon Appell med­verkade med skriftläsning och vid handpåläggningen. 

Mattias prästvigdes 2007. Han är nu verksam som pastor för gemenskapen och skickar regelbundet ut betraktelser till medlemmarna.

Den högtidliga dagen avslutades med måltidsgemenskap, där tal och hälsnin­gar framfördes till den nyvigde prästen, som kommer att vara verksam framför­allt i Mariakyrkan i Uddevalla och i Stigens kyrka, samt – i mån av tid och behov – i Johannes församling i Borås.

Niclas Olsson, som tjänstgör i Immanu­elförsamlingen, ledde den vesper, som fick avsluta Provinskonventet 2016. 

Se också följande länkar till

biskop Roland Gustafssons
inledande betraktelse
prästvigningstal

Mariakyrkans webbplast med prästvigningen

Jan Wallerbergs webbplats med många foton

Jakob Okkels