En historisk prästvigning

18 september, 2007

borre

Börre Knutsen

Erik Okkels prästvigd av biskop Börre Knudsen
Assisterad av Missionsprovinsens biskop Arne Olsson prästvigde biskopen i Strandebarm prosti — Den Norske Kirke i Exil — Börre Knudsen den danske teologen Erik Okkels söndagen den 16 september 2007. Högtiden ägde rum i det nordnorska Tromsö i närvaro av en stor skara av Guds folk från området. Tromsö, av somliga kallat Nordens Paris”, ligger långt norrut i Norge, på en nordligare breddgrad än treriksröset.

Det är två fria församlingar, ”valgmenigheter”, en i Tromsö och en i Balsfjord, några mil söderut därifrån, som hade beslutat att kalla den sydjylländske prästkandidaten till sin präst. Biskop Knudsen assisterades, förutom av biskop Arne Olsson, av prästerna Hans-Olav Okkels (Eriks far), Per Nielsen, Per Körner, Ragnar Andersen, Gunnar Ödegårdstuen och provinssekreterare Bengt Birgersson.

Den nyprästvigde, som har danska som ”fadersmål” och svenska som ”modersmål”, predikade vid gudstjänsten på norska överdagens evangelietext, Matt. 6:24-34.

Erik Okkels har under lång tid deltagit i arbetet för Missionsproivnsen och dess framväxt. Han är tillsammans med sin föräldrar och sin bror Jakob sedan starten medlemmar i Missionsprovinsens stödförening.

Biskop Börre Knudsen assisterade i februari 2005 biskop Walter Obare Omwanza, när denne vigde Arne Olsson till Missionsprovinsens förste biskop.

Vid denna prästvigning knöts och stärktes flera olika band, mellan trons folk Norge och Danmark och Sverige, mellan Strandebarm prosti och Missionsprovinsen. Samtalen vid kyrkkaffet, den efterföljande lunchen och fortsatt samvaro hemma hos professor Oddmund Johansen, som är ”primus motor” i den nya gudstjänstgemenskapen, var sådana att man kan ana en fortsatt fördjupning.