Provinskonvent och 20-årsjubileum

1 november, 2023

Fredagen den 27 oktober samlades delegater från Missionsprovinsens olika församlingar samt medlemmar av prästkollegiet i Immanuelförsamlingen, Göteborg för Missionsprovinsens årliga provinskonvent. Konventet öppnades kl 18 av biskop Bengt Ådahl.

Förhandlingarna pågick under kvällen och ajournerades till lördagen. Beslut togs bland annat om att missionsarbetet i Israel ska fortsätta under Missionsrådets och Missionsbiskopens ledning. Stiftprostens roll förtydligades även av en ny proposition som bejakades. Dessutom beslutades det att Konsistoriet skulle utreda frågan om biträdande präster inom Missionsprovinsen och att det utarbetas ett förslag till nästa års konvent. In i Missionsrådet omvaldes Bengt Birgersson, Bengt Brandt, Marie-Louise Lundström och nyvaldes Kerstin Sidenvall Karlgren samt Oscar Wessman. Som ersättare omvaldes Lena Pettersson och nyvaldes undertecknad. Dagen avslutades med en aftonbön kl 21. Under lördag förmiddag upptogs förhandlingarna igen och slutfördes kl 11. Därmed tog firandet av Missionsprovinsens 20-årsjubileum vid.

Firandet inleddes med ett föredrag av biskop em. Risto Soramies från vårt finska systerstift Missionsstiftet som talade över bekännelse och bekännelsens karaktär när den växer fram i mötet med omgivningen. Han tog även upp kyrkans sju kännetecken som vägen fram för den kristna församlingen.

Efter lunchen gav biskop Thor Henrik Wirth från vårt norska systerstift DELSIN ett föredrag över temat “Una Sancta – gåva och uppgift i spänningsfältet mellan mångkultur och individualism”.

På plats under dagen var biskop Hans Jönsson från Lettlands evangelisk-lutherska kyrka som framförde hälsningar. Dessutom framfördes hälsningar från Lars Björkman, vice ordf. Kyrklig Samling, Henrik Nilsson, ordf. ELM-BV, Gunnar Andersson, ordf. Kyrkliga Förbundet och Erik Okkels på vägnar av FBB Norge samt Kyrklig Samling Danmark.

Efter ett tårtfika avslutades dagen med en högtidlig festmässa ledd av biskop Bengt Ådahl.

Lukas Paulsons Johansson

Fler bilder från konventet.

Läs Risto Soramies hälsning och föredrag här.

Rapport från Det evangelisk-lutherske stift i Norge.

Tidigare publicerad artikel: c:a 20 år senare

Notis om 20-års jubileet på ILCs hemsida: 20 Years for the Mission Province in Sweden