Provinskonventet 2023 – 20 års Jubileum

26 april, 2023

Missionsrådet kallar till Provinskonvent den 27-28 oktober.

Konventets förhandlingar planeras äga rum på fredagen, medan lördagen skall bli en festlig markering av jubileet för bildandet av Missionsprovinsen 2003. 

Först etablerades Missionsprovinsens stödförening den 18 januari som en ram för att sedan Missionsprovinsen kunde formeras i Göteborg den 6 september samma år. Då fanns det utöver Stödföreningen sex församlingar som skrev på grundläggningsdokumentet. Missionsprovinsen har varit igenom olika förändringar under åren, men består idag av nästan 20 församlingar och planteringar runt om i landet, samt ett missionsprojekt i Israel. 

Missionsrådet inbjuder därför gäster bl a från systerstiften i Finland, Norge och Tyskland (se ”Biskop Bengt har ordet – april 2023”) och planerar för tal och en festmässa för alla som är på plats. 

Alla är välkomna både till förhandlingarna och till lördagens firande! Plats för konventet och fler detaljer om programmets innehåll kommer i nästa nummer av Sändebrevet, men reservera redan nu dessa dagar.

Provinskonventet – motioner

Provinskonventet behandlar ett antal fasta ärenden varje år, men Missionsrådet bereder även inkomna motioner från församlingarna – se Provinsordningen: Rätt att lämna motion till provinskonventet har anslutna koinonior och understödjande organisationer, samt provinskonventets ledamöter. Motion som inkommit senast 5 månader i förväg behandlas vid ordinarie provinskonvent (PO kap 6 § 9).

Det betyder att motioner behöver vara Missionsrådet tillhanda senast den 26 maj. Motioner som inkommit därefter kan komma att behandlas först vid nästa års Provinskonvent. 

Motioner kan skickas till:

provinssekreterare@missionsprovinsen.se – eller postas till kansliet.