Biskop Bengt har ordet – april 2023

24 april, 2023

EN HÄLSNING TILL ER ALLA I MISSIONSPROVINSENS FÖRSAMLINGAR OCH KOINONIOR

Fredagen den 10 mars till söndagen den 12 mars gjorde jag, tillsammans med Ann-Mari, ett besök i Tyskland hos SELK, Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche. Värd för besöket var biskop Hans-Jörg Voigt och hans hustru Christiane i Hannover, som inbjudit oss. 

Det var tre intensiva dagar med olika besök och många intryck. På fredagen besökte vi Kirchenbüro, där + Hans-Jörg berättade ingående om hur SELK startade för 200 år sedan och hur situationen är idag. Vi blev visade runt i Hannover och besökte Stadshuset, Rathaus. SELK har två församlingar i Hannover. Vi var i  en av dem; Bethlehemskirche, som är biskopsparet Voigts hemförsamling. Den andra SELK-kyrkan i Hannover heter St. Petri-Kirche.

På lördagen reste vi till Leipzig och Lutherstadt Wittenberg. I Leipzig guidades vi av prästen där, Hugo Gevers. Församlingskyrkan är intressant. SELK församlingen har inköpt den stora kyrkan från Stadtkirche för 1 euro, men har sedan underhållsansvaret. De har fått statsbidrag och har gjort stora renoveringar. Gevers har i församlingen ett stort missionerande arbete med invandrare från Iran. Han har själv lärt sig språket farsi och har i församlingen gudstjänster både på tyska och på farsi.  St. Lukas-Kirche, som församlingskyrkan heter, är för övrigt världskänd. Det var där som den oblodiga revolutionen i Östtyskland började, som ledde till att muren föll. Året var 1989.

I Lutherstadt Wittenberg togs vi emot av prästen Wilhelm Weber, som också är biskop från en luthersk kyrka i Sydafrika. Han, liksom Gevers, har varit missionärer i Sydafrika tidigare. 

Det var mäktigt att besöka Lutherstadt Wittenberg. Så är det officiella namnet. Det gav ett mycket starkt intryck att komma till St. Marien-Kirche, där Luther hade sina predikningar och firade sina gudstjänster. Det berörde starkt att besöka Schloss-kirche i Wittenberg, där både Luther och Melanchton är begravda. Vi besökte Lutherhaus, det gamla Svartbrödra-klostret, där Martin Luther och hans hustru Käthe, hade sitt hem. De hade ett stort hushåll. Enligt uppgift på platsen kunde hushållet bestå av mellan 35-50 personer; Luthers egen familj, föräldralösa barn, lärare, studenter och anställda. Till detta kom besökande gäster, som kunde stanna en längre tid.  När vi var i rummet, där Luther hade sina Bordssamtal, kunde man ta på historien. Samma inredning som på 1500-talet! Fantasin målar upp en bild, där studenten Olaus Petri, sitter och lyssnar och antecknar, under dessa bordssamtal. 

SELK har en liten församling i Wittenberg. De har sina gudstjänster i Alte Lateinschule, nära Slossskirche. I Alte Lateinschule bedriver Wilhelm Weber viktigt arbete med flyktingar från Ukraina.

På söndagen predikade jag i Högmässan i Stefanus-Kirche i den lilla orten Seershausen, utanför Hannover. Där finns det en SELK-församling. 

På söndag e.m. hade + Hans-Jörg och jag ingående samtal om hur vi går vidare i processen med kyrkogemenskapen mellan Missionsprovinsen och SELK. Vi konstaterade att de nödvändiga besluten är fattade från båda håll. Vi kom fram till att sammanställa ett dokument med innehållet från samtalen i Helsingfors 2016 samt våra bekännelseparagrafer och identitetsformuleringar i våra stadgar. Vi skissade på två möjliga datum i höst för undertecknande; 6 september eller 31 oktober. Till vårt Provinskonvent 27-28 oktober har tyvärr biskop Voigt inte möjlighet att komma.