Samtal om kyrkogemenskap

Missionsprovinsen i Sverige befinner sig sedan hösten 2015 i kyrklig gemenskap med Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN) och Det evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland (LHPK). De nordiska stiftens gemenskap har inlett samtal om framtida kyrkogemenskap med lutherska kyrkor i både England och Tyskland.

Vi har tidigare rapporterat om den nordiska gemenskapen och om samtal med International Lutheran Council (ILC). Se även artikel på ILC:s hemsida och +Rolands blogg Vi tror, lär och bekänner …

Att vara församling handlar om att vara gemenskap i kraft av Guds ord och sakramenten – inte på grund av egna val. Det går att förstå, när man lokalt samlas till gudstjänst och får möta Herren som har kallat sitt folk.

Men denna gemenskap sträcker sig givetvis mycket längre än till den lokala församlingen. Det kan inte vara annorlunda med tanke på dess grund. Språk och traditioner för samman, medan skillnader kan vara både utmanande och lärorika, oavsett om det gäller på stiftsnivå eller handlar om gemenskap över de nationella gränserna.

Missionsprovinsens kontakter i utlandet kan synas mindre viktiga, men kallelsen sträcker sig vidare än vår omedelbara horisont. Gemenskap med kyrkor i andra länder ger oss perspektiv på egna traditioner och hjälper oss att hålla fast vid Sanningen.

Detta möte med Evangelical Lutheran Church of England (ELCE) och Selbständige evangelisch-lutherische Kirche (SELK) ägde rum den 12–13 april 2016 i Helsingfors. Samtalet utifrån den lutherska bekännelsen var givande och pekade inte på hinder för kyrklig gemenskap.

Ytterligare information ges inför och vid Provinskonventet 2016.