Tabors historia och framtid

25 november, 2022

Föreningen Tabors Missionshus har funnits i ca 16 år. Föreningen bildades då den lokala missionsföreningen som var ansluten till Östra Smålands Missionsförening (ÖSM) tänkte lägga ner sin verksamhet och avyttra det gamla, fina missionshuset Tabor, byggt på slutet av 1800-talet.

Den nybildade föreningen köpte Tabor (för insamlade gåvor och genom Kyrkliga Förbundet lånade pengar) och kallade präster från Missionsprovinsen för att de skulle leda gudstjänst och högmässa. Under ett par år hölls samlingarna var tredje vecka, men sedan kallades Gunnar Andersson till pastor, och församlingen kunde mötas varannan söndag kring Ordet och Herrens heliga nattvard. Efter ytterligare ett par år anslöt sig församlingen till Missionsprovinsen. Den har både varit representerad vid Provinskonventet och tagit emot besök av biskoparna.

2015 kallades undertecknad till pastor för församlingen. Föreningen Tabors Missionshus stod genom sin givartjänst för en tjänst om 15% och nattvardsgudstjänsterna fortsatte varannan söndag.

Så var det ända fram till Corona-pandemin satte in. Under pandemi-åren visade det sig dock att det inte längre fanns underlag för att ha kvar verksamheten i Tabor i samma form. Även om det kommit nya personer istället för andra, så räckte inte längre ekonomin till.

Föreningen har därför beslutat att lägga ut Tabor till försäljning och antagligen kommer föreningen sedan att upphöra. För fastigheten avslutas alltså ett kapitel, men om det igen kommer att finnas underlag för liknande verksamhet, så kommer Herren också att förse med ett ställe där man kan vara.

För församlingen avslutas också ett kapitel, men för dem bland medlemmarna som vill ha sin församlingstillhörighet i Missionsprovinsen växer det för närvarande fram ett alternativ i Linköping. En arbetsgrupp under ledning av Simeon Appell håller på att undersöka möjligheterna för den vidare verksamheten. Just nu är det högmässa på S.t Larsgatan 19 ca var tredje vecka (se följande sida).

Av Jakob Okkels | Foto: Missionsprovinsens bildarkiv