Tacksägelsedagens insamling

11 oktober, 2013

Senaste åren har vi haft en särskild insamling i samband med Tacksägelse­dagen. Det är förunderligt att Gud skapat oss och hela universum, som är så makalöst! Det är förunderligt att Han ger oss ännu en nådatid för att Evangeliet om Jesus Kristus skall nå ut och tas emot i tro, och det är förunder­ligt att vi får tjäna i Hans skörd!
Men Gud vare tack, som ger oss segern ge­nom vår Herre Jesus Kristus. 1 Kor. 15:57

Läs mer…