Teologisk konferens i Baguio City

5 december, 2019

Missionsprovinsen (MPr) åtnjuter som medlem i International Lutheran Council (ILC) ett antal förpliktelser och förmåner i internationella sammanhang. Vart tredje år arrangerar ILC teologiska konferenser för sina medlemskyrkor med särskild betoning på teologisk utbildning, och det har hållits inte mindre än sex sådana konferenser under de senaste decennierna. Den 15–18 oktober 2019 var det dags för den sjunde konferensen och den hölls på Filippinerna i Baguio City, c:a sex timmars resa norr om huvudstaden Manilla. Baguio City kallas för “Filippinernas sommarhuvudstad”, belägen i tropiskt regnskogsklimat, c:a 1 500 meter över havet.

MPr fick generös inbjudan att delta på konferensen, även om organisationen som sådan inte har någon egen teologisk institution. Det nära samarbetet med Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) förde till att ledningen i ILC varmt uppmuntrade till deltagande. Ett förtroendefullt samråd mellan MPr och FFG ledde till att jag av ledningen från respektive sammanhang blev ombedd att närvara på konferensen som FFG:s och MPr:s representant. Jag har aldrig varit så långt “österut” i världen, men uppskattade – trots den långa resan – möjligheten att på detta sätt få knyta fortsatta internationella kontakter.

Inte mindre än 23 teologiska institutioner var närvarande från följande länder: Argentina, Brasilien, Chile, England, Etiopien, Filippinerna, Ghana, Guatemala, Indien, Indonesien, Kanada, Lettland, Norge, Ryssland, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan, Tanzania, Tyskland, USA och Venezuela.

De två första dagarna innehöll intressanta föreläsningar av föredragshållare från olika kontinenter. Jag minns främst två föredrag från Afrika respektive USA: Dr. Nicolas Salifu från Ghana föreläste om Spiritual Warfare in a Lutheran Perspective, och Dr. Joel Biermann från USA om The role of the Church in the face of declining influence of Christianity in North-American Culture. Här fanns fokus på den andliga kampen av idag, sett utifrån två olika kulturella sammanhang. 

Den senare delen av konferensen uppmärksammade de teologiska institutionernas kursprogram, med dess likheter och olikheter. Beslut fattades om att ILC bör ha en samordnande och rådgivande roll med avseende på relevant innehåll i kursplanerna för de olika institutionerna. 

Allt material från konferensen har överlämnats till FFG:s rektor Torbjörn Johansson, som gör relevant uppföljning från konferensen i samråd med MPr-ledningen.

Roland Gustafsson
Biskop emeritus

 

På ILCs webbplats finns ett antal artiklar som på ett detaljerat sätt förmedlar vad som ingick i konferensen:

Philippines to host 2019 ILC World Seminary Conference

ILC World Seminaries Conference opens in the Philippines

World Seminaries Conference considers spiritual warfare, declining religiosity

New General Secretary for the International Lutheran Council

World Seminaries Conference explores a common curriculum for Lutheran education

World Seminaries Conference comes to an end