Vigsel av homosexuella i Danmark

Ministeren for ligestilling og kirke, Manu Sareen, fik Folketinget til at vedtage, at homofile medlemmer af folkekirken har ret til at blive viet i deres sognekirke. Det indføjes dog i selve ritualbogen, at ”folkekirkens præster har ret til af teologiske samvittighedsgrunde at sige nej til at medvirke ved vielse af to af samme køn.” To af biskopperne, Steen Skovsgaard i Lolland-Falster Stift og Lise Lotte Rebel i Helsingør Stift er klart imod den nye lov og har nægtet at medvirke ved udarbejdelsen af et ritual for disse vielser. Men de 8 andre biskopper har i hast udarbejdet et sådant ritual.

Flertallet af præster menes at være villige til at medvirke ved sådanne vielser, men der er også stor modstand. Evangelisk luthersk netværk, Dansk oase, Indre Mission, Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission, Menighedsfakultetet, Dansk Bibelinstitut, og Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse (KSBB) har i fællesskab givet udtryk for modstanden i ”Åbent brev til Folkekirken”.

Pastoral vejleder indviet
Ved en gudstjeneste med ca 400 deltagere lørdag d 16. juni blev rektor ved Dansk Bibelinstitut, Børge Haahr Andersen indviet til ”Pastoral Vejleder” for præster i folkekirken, som ønsker åndelig vejledning af ham, fordi deres biskop har svigtet. Dog vil de fortsat respektere biskoppernes tilsyn. Den pastorale vejleder tilbyder også at præstevie mænd, som er kaldet til præstetjeneste i de ret mange frimenigheder, som opstår i disse år.
    Et problem er, at de kredse, som kan enes om protesten mod den nye lov, endnu ikke er indbyrdes enige om at opbygge en gudstjeneste. Der er uenighed om, hvorvidt der skal bruges vin ved nadveren eller om man kan anvende alkoholfri vin, om man skal fastholde salmebog og alterbog eller om man skal synge ”lovsange” af amerikansk, reformert oprindelse. Bl a derfor har Indre Mission og Kirkelig Samling afholdt sig fra at stille sig bag indvielsen af den pastorale vejleder. En del af os ville foretrække en løsning, som minder mere om den løsning, som Missionsprovinsen har valgt.

Hans Olav Okkels
Ordf. för KSBB i Danmark och medlem av prästkollegiet

Artikeln publicerad i Sändebrevet, juni 2012.