Biskop Bengt anbefaller förbön för fred i Ukraina

26 februari, 2022

En hälsning skickar jag till er, i denna allvarstid, när freden nu både hotats och brutits genom Rysslands invasion av Ukraina. Ett sådant här allvarligt läge har inte funnits i Europa på mycket lång tid.

Nu går vi snart in i fastetiden. Då anbefaller jag förbön för fred. 

Med denna hälsning bifogar jag en förbön, som kan användas både vid gudstjänsten och hemma. Det är viktigt att vi håller ut i bön. När vi är i bön inför Herrens ansikte, är vi förenade med alla andra, bröder och systrar i tron, som också är i bön inför Herren. 

Med önskan om en Välsignad Fastetid i era hem och i Missionsprovinsens koinonior och församlingar.
+ Bengt Ådahl
Missionsbiskop


Helige Herre Gud, vi vänder oss till dig, du som är Fadern och Sonen och den Helige Ande. Vi prisar dig för din makt och din härlighet. Vi bär nu fram till dig all den oro och all den nöd, som kommer av att freden i Europa nu hotats och brutits genom Rysslands invasion av Ukraina.

🙏

Vi ber: Herre, återställ fred, rättvisa och trygghet för Ukrainas land och folk. Se till dem som skadats eller dödats. Se till deras anhöriga, som sörjer och lider. Se till alla dem som är rädda, alla dem som måste lämna landet och som flyr. Vi ber för alla barn och för alla kvinnor, som blir särskilt utsatta. Vi ber om din omsorg och din barmhärtighet för var och en. Se till dem som försvarar sitt fosterland.

🙏

Vi ber för folket i Ukraina: Ge dem en framtid och ett hopp.Vi ber för alla dem som arbetar i sjukvården i Ukraina och för alla hjälparbetare. Vi ber för journalisterna, så att de kan tala om vad som händer. Vi ber för våra bröder och systrar i tron i Ukraina: Herre, hör deras bön! Var du, Herre, deras trygghet och framtid.

🙏

Vi ber för politiker och ledare i Europa och Amerika: Led dem till riktiga beslut och åtgärder mot ledningen i Ryssland och för Ukrainas folk. Vi ber för Rysslands folk: Öppna deras ögon, så att de får reda på sanningen. Herre, stoppa alla onda anslag och fientligheter mot andra folk. Herre, vi ber, som änglarna sjöng i julnatten, om frid och fred på jorden.

🙏

Herre vi ber för vårt eget folk. Bevara fred och frihet. Vi ber om beskydd för våra gränser. Vi ber för dem, som är satta att försvara vårt land. Bevara oss för ett tredje världskrig. Vi ber för konung, regering och riksdag och för alla som arbetar, för att vårt svenska samhälle skall fungera: Led dem till goda och rätta beslut.

🙏

Käre himmelske Fader, vi ber: Se inte på våra synder, utan se på oss genom din Son, Jesus Kristus. Låt oss av nåd och genom din stora godhet få behålla fred och trygghet i vårt land. Hålla rättvisa och sanning vid makt. Vi ber för oss alla: Sänd oss dina änglars beskydd, dag och natt. Vi ber för vårt folk: Omvänd oss till dig, du vår frälsnings Gud. Gör oss till ett folk, som söker dig och följer ditt Ord.

🙏

Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
Amen!