Biskop Bengt har ordet (april -20)

29 april, 2020

I Kyrkans År är vi nu i tiden efter påsk. Det är en fantastisk tid. En ljus och hoppfull tid. Jesus Kristus är den levande, den Uppståndne. Han kommer till sina lärjungar på nytt med sitt Ord och sin Ande. Detta gällde de första lärjungarna, apostlarna. Allt var så annorlunda mot vad de tänkt sig. Att Jesus var Guds Son, det visste de, men att Han skulle segra genom att lida var de inte förberedda på. När den Uppståndne kom till dem fick de förnyat uppdrag: Som Fadern har sänt mig sänder jag er.

Jesus, den Uppståndne, fortsätter att komma, också till oss, i Bibelord och Sakrament. Då har vi en ljus och hoppfull framtid. Jesus Kristus har vunnit seger i sin död och uppståndelse för oss. Vi får bekänna att Jesus Kristus är Herren, just vår Herre, den vi tillhör och tjänar. Vi går med i Hans segertåg genom världen. Segern handlar om att frälsa och rädda människor till Guds rike. I det segertåget vill Han använda oss, var och en, på olika sätt. Och vi får bejaka detta och säga till Jesus: ”Du är min Herre. Det är dig jag tillhör. Allt ditt är mitt och allt mitt är ditt.” I detta får vi vara och vila.

Corona-epidemin sätter numera sin prägel på allt i det privata livet, i samhället, sjukvården, arbetslivet, skolan och i kyrkolivet. I Missionsprovinsen måste vi, som alla andra, följa samhällets regler, som innebär att samlingar med människor inte får ha mer än 50 personer närvarande. Personer över 70 år och i riskgrupper bör undvika att röra sig utanför hemmet. Detta påverkar självklart gudstjänstlivet i Missionsprovinsen. I församlingar och koinonior har man följt detta. På många håll sänds/streamas gudstjänsten ut på nätet, så att människor kan se och höra hemma. Nattvarden firas med stort ansvarstagande. På många håll har man stängt ner allting, men i Missionsprovinsen fortsätter vi under de förutsättningar som gäller. Och vi undrar alla – hur länge skall detta fortgå? Vi vet inte.

Hela denna situation påverkar också alla sammanträden och möten i Missionsprovinsens sammanhang. En hel del möten har vi redan tidigare haft via telefon och vi behöver utöka detta och börja med video-sammanträden. En del saker får vänta men annat, som måste beslutas och skötas, får vi lösa under tiden på ett nytt sätt.

Denna märkliga tid är också en kallelse till bot och omvändelse till Herren, till förnyat böne- och andaktsliv. Läsning av Bibelordet och god kristen litteratur blir extra viktigt, när vi inte kan mötas på vanligt sätt. I förbönen inför Herren får vi uttrycka omsorg och bära varandra.

Under hela denna Corona-tid skall vi ha omsorg om varandra, ha tydlig fokus på Kristus. Se på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare!

Jag citerar ur S:t Patrics bön:

”Må Kristus skydda mig i dag mot gift, mot eld, mot olycka, mot smitta, mot sår, så att ett överflöd av lön må komma.

Kristus med mig,
Kristus framför mig,
Kristus bakom mig,
Kristus i mig,
Kristus under mig,
Kristus över mig,
Kristus till höger,
Kristus till vänster,
Kristus där jag ligger,
Kristus där jag sitter,
Kristus där jag står upp,
Kristus i hjärtat hos var och en som tänker på mig,
Kristus i munnen hos var och en som talar om mig,
Kristus i varje öga som ser mig,
Kristus i varje öra som hör mig.

Frälsningen kommer från Herren.
Frälsningen kommer från Herren.
Frälsningen kommer från Kristus.
Må Din frälsning, o Herre, alltid vara med oss. Amen.”

+ Bengt