Biskop Bengt har ordet – februari 2021

22 februari, 2021

När detta skrivs är det kall vinter, vackert och ljust. Och nu är det vinter över hela landet, enligt väderleksrapporterna. Livet i Missionsprovinsens församlingar och koinonior fortsätter med Corona-förtecken. Gudstjänster och live-sändningar, samtal och besök. Herrens Heliga Nattvard firas regelbundet och ofta, trots Corona.

Mitt arbete i Provinsen präglas av det som alla råds till nu: Arbeta hem-ifrån. Samtal och möten via telefon och via nätet. Det är självklart värdefullt och bra att tekniken finns, men vi längtar efter en tid, när man kan mötas på riktigt. Utskott och organ arbetar vidare, trots begränsningarna. Under det här året har vi den spännande uppgiften att ta fram en ny ledningsstruktur för Missionsprovinsen. Den blir mycket viktig för framtiden.

Jag vill påminna om det jag skrivit tidigare: Vi ska be oss igenom den här pandemin; om beskydd mot smitta, om hälsa för de drabbade, för dem som  sliter i vården, för beslutsfattare, för vaccinationen, om respekt för regler och råd. 

Rätt använd, blir den här tiden, en tid för fördjupning. Vi får ta vara på tiden att vända oss inåt och möta oss själva. Vi får ta vara på tiden och se efter Herren, lyssna efter vad Han vill ha sagt. ”Se på Jesus!” 

Under den här  ”Pandemivandringen” får vi riklig Manna att äta varje dag i Guds Ord. Nytt för varje dag. Vi får Vatten att dricka ur Klippan Kristus, som  säger: ”Är någon törstig, kom då till mig och drick!”

När jag skriver detta, påminns jag om den fina glasmosaiken i koret i Södra Åsarps kyrka, där jag tjänstgjorde, när jag var präst i Limmared. Varje gång jag stod vid altaret där kunde jag läsa löftesorden från Herren Kristus i Uppenbarelseboken 21:6: ”Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag för intet ge att dricka ur källan med livets vatten.”

Jag vill påminna er alla, som läser detta, att vi skall hålla fast vid samma saker som de första kristna. Vi läser det i Apostlagärningarna kapitel 2:42. Att hålla fast betyder, att det flyger inte på en. Man måste medvetet och regelbundet gripa om det. ”De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och församlingsgemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.” Tag själv tag i detta i ditt eget liv!

I konfirmandundervisningen brukade vi ofta skriva om detta Bibelord och kalla det för de 4 B´na: Bibeln, Brödragemenskapen, Brödsbrytelsen (Nattvarden) och Bönerna. Detta program är lika aktuellt och giltigt för oss i dag:             

Bibeln – Guds Ord i våra egna liv och i gudstjänstlivet.                             

Brödragemenskapen – Gemenskapen med bröder och systrar i tron är särskilt viktig nu och den tar sig ofta nya vägar och nya uttryck under pandemin.  När besök inte alltid är möjliga, kan den varma omsorgen visa sig i ett extra telefonsamtal eller ett uppmuntrande kort.   

Brödsbrytelsen – Nattvarden firas också nu, under pandemin. Där får vi ta emot Herren Jesus Kristus själv i våra liv.

Bönerna – De första kristna deltog i de fasta bönetiderna i templet. I nästa kapitel, kapitel 3 i Apostlagärningarna, kan vi läsa om hur Petrus och Johannes var på väg till den bön, som man bad vid den nionde timmen (kl 15) i templet. Dessa bönetider är förebilden till den rika bönetradition, som vi har i Tidegärden, Kyrkans dagliga bön. Vilken form vi än använder, så handlar bön alltid om att öppna och släppa in Jesus i sitt liv. När vi ingenting eget har, då har Han allt. Och Han är beredd att ge. Han väntar bara på hjärtan, som öppnar för Honom. 

Hälsningar

+ Bengt Ådahl

Missionsbiskop