Biskop Bengt har ordet – Februari 2023

20 februari, 2023

EN HÄLSNING TILL ER ALLA I MISSIONSPROVINSENS FÖRSAMLINGAR OCH KOINONIOR

På  Kyndelsmässodagen installerade jag Andreas Johansson som kyrkoherde/pastor i Paulusgemenskapen i Uppsala. Det var en stor och mäktig högtid. Ett välbesökt Pauluskapell, körsång och god gemenskap.  En riklig installationsmåltid avslutade högtiden. Mitt installationsord till Andreas var: Vem är nu den trogne och förståndige tjänare, som Herren har satt över sitt husfolk, för att ge dem deras mat i rätt tid? Salig är den tjänaren, som hans Herre finner mitt uppe i det arbetet, när han kommer (Giertz översättning). Mer om detta i artikeln här intill. 

I år firar vi 20-årsjubileum för Missionsprovinsen, som konstituerades den 6 september 2003. Det var en lördag i Göteborg vid Helgsmålstid. Under klangen från Domkyrkans klockor skrevs det dokument under, som bildade Missionsprovinsen. Den 18 januari samma år bildades Missionsprovinsens stödförening, som gjorde de nödvändiga förberedelserna. 

Vad var bakgrunden till detta? Många kyrkokristna har blivit hemlösa i sin egen kyrka. De kan inte fira gudstjänst med rätt förkunnelse och rätt firad nattvard med rätt vigda präster. Politiseringen blir allt starkare på alla beslutsnivåer. Prästkandidater, som vill vara trogna Herrens Ord och bud, blir vägrade prästvigning. I stora delar av kyrkan saknas en tydlig Jesus-förkunnelse, som leder till omvändelse, tro och frälsning. Här är en del av bakgrunden.  

Nu har det gått 20 år! Församlingar och koinonior har bildats. Präster, diakoner och en diakonissa har vigts. Gudstjänster och Högmässor firas söndag efter söndag. Missionsprovinsen växer. Nya församlingar kommer till. 

Målsättningen, som binder samman provinsen är tydlig och klar: Trohet mot Herren Jesus Kristus och Hans Ord och bud. Trohet mot Kyrkans tro, lära och bekännelse från starten i fornkyrkan genom tiderna. Trohet mot vår evangelisk-lutherska bekännelse. 

På den grunden möter vi varandra från olika traditioner och sammanhang i kyrkans liv. Vi kommer från olika håll men vi står på samma grund: Herren Jesus Kristus. Vi förenas i tron och bekännelsen. Och vi håller fast vid den. Vi proklamerar den. Vi är stolta och glada över den och vi vill föra den vidare till nya människor.  Där finns Herren Kristus och där finns Livet. Och det måste nå ut! Vi har fått något oerhört värdefullt, som vi får föra vidare till de människor vi möter. Att ta emot och ge vidare är en grundregel i Guds rike. Gör detta!

Detta 20-årsjubileum blir temat på vårt Provinskonvent i Göteborg i höst, den 27-28 oktober. För att markera vårt jubileumsår planerar biskopen, stiftsprosten och provinssekreteraren att besöka alla församlingar och koinonior under detta år. Vi planerar också att få fram en Jubileumsskrift. 

Vi går in i Fastetiden. En rik tid med fokus på vad Jesus gjort för oss. I Fastetiden får vi också dela nöden i världen och bära fram den till Herren. Bär i förbön till Herren fram dem som lider i det fruktansvärda kriget i Ukraina. Bär fram dem som drabbats i de svåra jordbävningarna i Turkiet och Syrien. 

Vi står i en andlig kamp. Starka krafter drar bort från Herren Jesus och hans Ord. Vi har kallelsen att vara trogna mot honom. Jag slutar med att citera ur Uppenbarelseboken kap. 3. Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta vid min sida på min tron, såsom också jag har vunnit seger och satt mig vid min Faders sida på hans tron. Har någon öron till att höra, så hör vad Anden säger till församlingarna.

+ Bengt Ådahl