Biskop Bengt har ordet – juni 2020

12 juni, 2020

Nu är det snart midsommar. Det blir en annorlunda sommar. Corona-epidemin håller i sig. Fortfarande gäller restriktioner, som vi måste förhålla oss till.  Det påverkar våra vardagar och våra söndagar. Vi måste hålla ut medan det varar och samtidigt i förbön bära fram denna situation och vårt folk inför Herren. Vi får bära fram dem som blivit sjuka och be om helande och läkedom för dem. Vi får be för dem som sörjer anhöriga, som gått bort.  Vi får be för de som blivit isolerade. Vi får be för alla dem, som vårdar de sjuka. Vi får be för ansvariga beslutsfattare i samhället, att de kommer med rimliga riktlinjer. Vi får be för hela vårt svenska folk: ”Omvänd oss till dig, du vår frälsnings Gud. Gör oss till ett folk som söker dig och följer ditt Ord.” Vi måste hålla ut i den här förbönen, så länge epidemin varar.

S:t Stefanus koinonia i Stockholm har blivit drabbad. Församlingens kyrkoherde Hans-Åke Holmström har avlidit i Covid-19 och ytterligare två församlingsmedlemmar. En ny präst behövs til S:t Stefanus koinonia – bed för detta!

Och nu till något helt annat: I början på maj kom ett brev till mig från Kyrkostyrelsen för Svenska kyrkan. Först nu svarar de på den inbjudan till samtal som skickades i slutet av oktober förra året. Vi behöver klara ut hur relationen mellan Missionsprovinsen och Svenska kyrkan ska se ut. Överklagandenämnden har slagit fast att man kan engagera sig i arbetet i Missionsprovinsen och samtidigt forsätta att vara präst i Svenska kyrkan, men den präst i Svenska kyrkan, som blivit vigd till biskop i Missionsprovinsen blir ”avkragad”.

I ett brev som skickats ut till präster och förtroendevalda står bl.a. att Missionsprovinsen står fast i sin bekännelse och kommer inte att kompromissa med det, som Guds ord undervisar oss om. Missionsprovinsens identitet och relation till Svenska kyrkan behöver klargöras. Missionsprovinsens representanter kommer inte att binda upp sig till några överenskommelser eller beslut om Missionsprovinsens identitet och relation till Svenska kyrkan, utan att detta har förankrats i Missionsprovinsens egna organ.

Missionsrådet har utsett en arbetsgrupp, som skall bereda samtalen. Gruppen består av biskop emeritus Göran Beijer, Bengt Birgersson, Jakob Appell, Daniel Johansson och Jakob Okkels.

Varför skickade jag en sådan inbjudan till samtal i slutet av oktober förra året?  Det står i Provinsordningen en lång rad punkter, som beskriver uppgifter, som ligger på missionsbiskopen. Först står det viktigaste: ”Biskopens uppgift är att vara tecken på gemenskapen med Kristi världsvida Kyrka och den andliga enheten inom Missionsprovinsen. Han skall övervaka att Guds ord förkunnas rent och att sak-ramenten förvaltas rätt. Han skall leda uppbyggandet av Missionsprovinsen. Han skall stödja koinoniorna med tillsyn och uppmuntran”.  Under punkt nr 10 står det: ”Han skall vara teologisk talesman gentemot Svenska kyrkans ledning och andra samfund”. På grundval av denna punkt nr 10,  inbjuds till samtal. Jag ber er: Ha dessa kommande samtal och den arbetsgrupp, som skall förbereda dem, i era uthålliga förböner.

Under vårterminen har, till vår glädje, en pastoral kurs genomförts på Lutherstiftelsen i Göteborg. Fyra prästkandidater har deltagit och lärare har varit undertecknad, Timo Laato, Patrik Toräng och många fler, som ställt upp och haft värdefulla lektioner. Datum för prästexamen är fastställts: lördagen den 22
augusti. Tänk i era förböner på dem som bereds till den heliga tjänsten.

Håll ut i bön, i tro och frimodig glädje i Herren!

Jag slutar med att citera ur Paulus första brev till Timoteus kapitel 6. Timoteus, och vi, får uppmaningen att … bevara det som Kristus Jesus befallt, obefläckat och oförkränkt intill vår Herre Jesu Kristi tillkommelse, den som Gud skall låta oss se när tiden är inne, han den salige, den allena mäktige, konungarnas Konung och herrarnas Herre, den som ensam äger odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma, den som ingen människa har sett och ingen heller kan se. Honom tillhör äran och makten i evighet. Amen. 

Sommarhälsningar

+ Bengt