Biskop Bengt har ordet – Juni 2021

21 juni, 2021

Inför sommaren vill jag önska alla Sändebrevets läsare En God och Glad, en Omväxlande och Vilsam, en Skön och  Välsignad  Sommar.  Sommaren 2021 har redan kommit igång. Det har tänds ett hopp om att det finns ett liv efter Corona, att det går att komma till gudstjänst igen, att det går att möta varandra och umgås.  

Nu är det fina dagar, men ganska kalla nätter. Omväxlande i vårt avlånga land, som helt sammanfaller med Missionsprovinsen i Sverige. Guds skapelse, både i växtliv och i djurliv, blir  starkt och påtagligt nära, med allt som sker runt omkring oss. 

”Vi tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens Skapare.” 1:a trosartikeln är en huvudpunkt i vår kristna tro!

Jag citerar Luthers förklaring med den nya översättnings ord. (Ett tips: skaffa den. Det är en utmärkt översättning av Lilla Katekesen, som Niclas Olsson gjort. Den finns på Kyrkliga Förbundets bokförlag.)

”Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, gett mig kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen, och ännu håller allt vid liv; dessutom att han försörjer mig dagligen och rikligen med kläder och skor, mat och dryck, hus och hem, maka eller make och barn, och allt gott – med allt jag behöver för att leva, samt beskyddar och bevarar mig för allt farligt och ont. Och allt detta gör han endast av faderlig, gudomlig godhet och barmhärtighet, utan att jag har förtjänat det eller är värdig det. För allt detta är jag skyldig att tacka och lova, lyda och tjäna honom. Det är verkligen sant.”

I gudstjänster och förkunnelse uppehåller vi oss mycket vid frälsningen och nåden genom Jesus Kristus, Guds Son. Det skall vi göra. Sonen är Faderns finaste och viktigaste gåva till oss. Honom skall vi ta emot, lyssna till, tro på och följa. Nåden från honom är vår räddning. 

Men vi får aldrig glömma, att den som sände Sonen är Fadern, han som är ”allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord”. Det är han som skapat var och en av oss, gett oss livet som gåva och på så många sätt låter sin omsorg och godhet strömma emot oss. Vi står i relation till Gud, Skaparen, inte bara när vi knäpper våra händer vid vår Bibel, utan hela tiden, också när vi står mitt i vardagens många stora och små saker. 

Här finns förstås en risk, att vi blir mer intresserade av Guds goda gåvor än av Gud själv. Inte så sällan blir det så att människor dyrkar gåvor i skapelsen, men vänder ryggen åt Skaparen och vare sig lyssnar eller lyder hans Ord. Aposteln Paulus skriver i Rom 1:25. ”De hade bytt ut Guds sanning mot lögn och tillbad och dyrkade det skapade i stället för Skaparen.”

Som bekännande kristna har vi ett förvaltaransvar, också på 1:a trosartikelns område.

Vi får  be för växter och djur, Golfström och klimat. Vi får delta i skapelsens lovsång till Gud. I Psaltaren jublar träden och bergen. Strömmarna klappar i händerna (Ps 96:12 och 98:8). Vi får vara konkreta och barnsliga och frimodigt forma våra böner. 

Vi får tillsammans med skapelsen lovsjunga Gud med kropp, ande och själ. Jesus uppmanar oss att se på markens liljor och beundra deras skönhet och inse, att om nu Gud lägger ner så mycket omsorg på förgängliga blommor, då är Han beredd att ännu mera ha omsorg om oss. 

Inför denna sommar önskar jag, att alla trötta och slitna får vila och vederkvickelse, nya krafter och nytt mod. ”Han låter mig vila på gröna ängar” sjunger kung David om Herren i herdepsalmen, Ps 23. Herren Jesus inbjuder var och en med att säga (Matt 11:28): ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro.”

Sommarhälsningar

+ Bengt Ådahl

Missionsbiskop