Biskop Bengt har ordet (okt -19)

25 oktober, 2019

Missionsprovinsen har varit inne i en intensiv period. Det ena har avlöst det andra i snabb takt. Några saker kan nämnas här.

Den 1–3 oktober hade vi fint besök. President Matthew Harrison och pastor Jim Krikava från Missourisynoden (LC–MS) i USA besökte oss i Göteborg. Mötet inleddes med en mottagning på L M Engströms Gymnasium, dit också närbesläktade rörelser inbjudits. Rektor Fredrik Sidenvall tog emot och visade rummen där biskop Bo Giertz bott och verkat. Han ledde Completoriet, där Matthew Harrison predikade.

Nästa dag innehöll goda samtal med våra gäster och dagen avslutades med besök på Församlingsfakulteten (FFG), där Rune Imberg höll avslutande Vesper. Under årens lopp har det varit många kontakter mellan FFG, MPr och LC–MS, särskilt vad gäller studenter och föreläsningar.

Den 6 oktober installerade jag Henrik Vestergård som kyrkoherde och pastor för Den Gode Herdens församling i Kinna. En härlig högtid för alla som deltog. Vi önskar Guds välsignelse över Henrik Vestergårds tjänst.

Den 18–19 oktober hölls årets Provinskonvent i Johan Movingers Gymnasium i Stockholm. Sankt Stefanus koinonia fungerade som värdar och skötte arrangemanget på ett berömvärt sätt. Konventet samordnades med en kyrkodag. På fredagen hölls två föredrag. Fredrik Sidenvall talade om En, helig, allmännelig kyrka och Gunnar Andersson talade om Trons brand och vila. På kvällen kunde representanter från de olika församlingarna/koinoniorna presentera sig och den verksamhet som bedrivs. Kvällen avslutades med att Jakob Okkels ledde Completorium. 

Lördagen inleddes med morgonmässa och sedan höll Anders Lundberg föredrag över ämnet Att lyda Gud mer än människor

Konventsförhandlingarna hölls i god ordning. Beslut om ekonomi och styrelser följde. Ekonomin är trängd – det hör till verkligheten och är en utmaning för ledningen och alla understödjare att förhålla sig till! 

Några saker kan nämnas från förhandlingarna. Jag informerade om att biträdande biskop Lars Artman ”lägger ner staven”, d v s avslutar sitt uppdrag den 1 mars 2020. 

Till distriktsledare för Distrikt Nord har jag fr.o.m. den 1 november utsett David Appell, Umeå. 

Den 7 januari 2020 börjar en pastoral kurs för prästkandidater på Lutherstiftelsen. Fem prästkandidater är anmälda. 

Hans Gustafsson valdes till vice ordförande för Missionsrådet. Gösta Eklund, förre vice ordföranden, avtackades och så även ledamöterna Carin Johannesson (Konsistoriet) och Johanna Nygård (Missionsrådet).

Särskilt uppmärksammades provinssekreterare Bengt Birgersson. Han började sitt uppdrag 2003 och har valt att avsluta det. Bengt avtackades för sitt mångåriga och stora engagemang för Missionsprovinsen, tillsamman med hustrun Maria. De har många gånger frikostigt öppnat sitt hem för Missionsprovinsens vänner. – Tack Bengt och Maria!

I det avslutande sändningsordet utgick jag från Konventets tema: Se Guds Lamm, som tar bort världens synd och anknöt till mitt valspråk: Se på Jesus!

Som många av er kanske har noterat, kan jag även i det här sammanhanget nämna att Rune Imberg är friad i Överklagandenämnden (efter avkragande i Göteborgs stift). Det betyder att han blivit påkragad och återfår rätten att utöva prästämbetet i Svenska kyrkan. Det är en viktig upprättelse och en tydlig markering som gläder oss. Det har därmed kommit en tydlig signal om att präster i Svenska kyrkan frimodigt kan engagera sig i Missionsprovinsens arbete och gudstjänster, utan någon negativ påföljd. Överklagandenämnden har slagit fast att så är möjligt.

Så vill jag slutligen dela ett bibelord med er alla: Var frimodiga och oförfärade i era hjärtan, alla ni som sätter ert hopp till Herren (Ps. 31:25).

+ Bengt