Biskop Bengt har ordet – oktober 2020

22 oktober, 2020

I skrivande stund är det en vacker höstdag. Sol, blå himmel, vackra färger, kalla nätter och mycket dagg.  Hösten har förvisso sin tjusning. Två stora saker ligger precis bakom mig och en stor sak ligger precis framför mig.

Det som nyligen hänt är prosten Ingemar Fridefors begravning i Månstads kyrka fredagen den 9 oktober. En solig, vacker dag fick vi ta avsked av vännen Ingemar Fridefors. Under Missionsprovinsens uppstartsperiod gjorde Ingemar stora och viktiga insatser. Han var ledamot i Konsistoriet och hade betydande funktioner i de första biskopsvalen. Ingemar utnämndes till prost i Missionsprovinsen av biskop Arne vid biskop Rolands vigning i mars 2010.

Veckan före, fredagen den 3 oktober, hade vi prästvigning av två prästkandidater; Henrik Andersson och Joacim Brandt Erlandsson. Henrik skall tjänstgöra som pastorsadjunkt i Immanuelförsamlingen i Göteborg och Joacim skall tjänstgöra i Helga Trefaldighets församling i Alvesta och S:t Andreas församling i Emmaboda. Trots Corona-begränsningar blev det en välsignad och fin högtid. Bed för dessa nya präster.

Nu ligger Provinskonventet i Alvesta framför oss. När detta läses har det ägt rum. Trots Corona-situationen planerar vi, att på ett ansvarsfullt och säkert sätt genomföra det med goda och uppbyggliga föredrag, mässa och förhandlingar. Provinskonventet är en mycket viktig sak i Missionsprovinsen.

Representanter för alla församlingar/koinonior tillsammans med provinsens präster får mötas, överlägga, fatta beslut och dela glädjen och mödan av att vara aktiva i Missionsprovinsens stora och små frågor och samtidigt vara en del av Guds allmänneliga Kyrka på jorden.

Jag upprepar det jag skrivit tidigare;  att vi, som kristna, fortsätter att be oss igenom Corona-epidemin. Vi får ta vårt ansvar och handla vist, följa råd och bestämmelser och be om beskydd.

Den Corona-bön som jag brukar hänvisa till börjar: ”Helige Herre Gud, vi vänder oss till dig som är Fadern och Sonen och den helige Ande. Vi prisar dig för din makt och härlighet.” Där är utgångspunkten; Guds Treenighet. Vi har en uppgift, som kristna, att tillbe och förhärliga Herren Gud, Han som är Fadern och Sonen och Anden. Innan vi kommer med våra frågor, vår nöd och våra behov skall vi bli stilla inför Gud själv och vem Han är. Där får vi vila och vara. I tillbedjan.

Det är precis samma sak,  som vi möter i bönen Fader Vår, som Herren Jesus lärt oss att be. Innan vi bär fram våra önskningar och behov, stannar vi inför vem Gud Fadern i himmelen är. Vi fokuserar på Hans namn, Hans rike, Hans vilja innan vi kommer med vårt.  Vi blir lätt Jag-centrerade i vår bön. Vi får lära oss att bli Kristus-centrerade.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall  vara, från evighet till evighet. Amen.

Hälsningar
+ Bengt Ådahl