Biskop Bengt har ordet

2 oktober, 2019

Nu har det gått fem månader sedan biskopsvigningen och det är en härlig och spännande väg jag får gå. Jag har mött mycket stöd, förböner, uppmuntran och fina hälsningar – tack för era fortsatta förböner! Jag har också, utanför Mpr, mött människor som helst undviker mig och inte vill bli förknippade med Missionsprovinsen. Samtidigt skapas nya kontakter som bådar gott för framtiden.

Det är fint att få lära känna många engagerade människor i Mpr:s olika organ. Ett mycket professionellt och gediget arbete utförs i olika nivåer av verksamheten. Jag är mycket tacksam för det.

Missionsprovinsens viktigaste fokus är prästerna, församlingarna/koinoniorna och de kristna som samlas till gudstjänst och gemenskap. Där är det fint att få möta och lära känna nya människor och fira gudstjänst med dem.

Den 1 juni 2019 fick jag inviga en ny kyrkolokal i Emmaboda, S:t Andreas församling. Det var en fin och mäktig högtid – församlingen får ett bra och ändamålsenligt kyrkorum att fira gudstjänst i.

Den 19–21 augusti deltog jag i det Nordiska biskopsmötet som denna gång ägde rum i Lettland. 1–2 ggr per år möts vi biskopar från Mpr och våra systerstift i Norge och Finland för överläggningar och samtal. Där var biskop Thor Henrik With och biskop Risto Soramies som deltog vid min vigning. Biskop Hans Martin Jönsson (Hanss Martins Jensons) från Liepaja stift i Lettlands evangelisk-lutherska kyrka assisterade också vid min vigning. Han var nu värd för oss och hade inbjudit oss att ha biskopsmötet i Lettland. Från Sverige deltog biskop Lars Artman och undertecknad. Biskop Hans Martins hustru Mara visade oss ärkebiskopskansliet i Riga, där hon arbetar som sekreterare åt ärkebiskop Vanags. Det var Finlands tur att hålla i själva mötet, som hölls i staden Saldus, där kyrkan har en kursgård. Dit är vi inbjudna att komma och använda lokalerna vid behov. Särskilt minns jag en högtidlig mässa i katedralen i Liepaja på måndagskvällen, där alla biskopar och präster som deltog i mötet medverkade. En mäktig katedral! Mpr har fått en öppen inbjudan att komma dit och använda detta kyrkorum – det är vi tacksamma för.

Den 8 september installerade jag Gunnar Andersson som kyrkoherde och pastor i Johannes församling i Borås. En stor och härlig högtid för alla som deltog. Vi önskar Guds välsignelse över hans tjänst.

Den 14 september predikade jag och ledde högmässan i Immanuelkyrkan i Göteborg i samband med församlingens kyrkodag om kristen tro och judendom. Avy Snyder från Jews for Jesus talade. En stor skara var där.

Den 22 september predikade jag och ledde högmässan i Pauluskapellet i Uppsala.

En påminnelse om mitt valspråk: ”Se på Jesus!” (Hebr. 12:2). Se på Jesus när du går i vardagen. Se på Jesus när du har något viktigt framför dig. Se på Jesus när det är jobbigt och besvärligt. Se på Jesus när det är mörkt och hopplöst. Då är han dig närmare än du kan tänka eller förstå. Han har alltid en väg vidare. Där Jesus Kristus är finns det alltid en framtid och ett hopp.

Hälsningar

+ Bengt