Biskopen har ordet – April 2022

25 april, 2022

EN HÄLSNING TILL ER ALLA I MISSIONSPROVINSENS  FÖRSAMINGAR OCH KOINONIOR

DAGLIGEN möts vi av förfärande nyheter och reportage från kriget i Ukraina. Förfärande bilder om övergrepp och förbrytelser. Hur kan detta hända i denna tid och så nära vårt land? Varifrån kommer all denna ondska? Gud är ju allsmäktig, Han som är himmelens och jordens skapare och uppehållare.

Först måste vi slå fast: Det onda kommer inte från Gud, utan från den onde. Inför livets alla svåra frågor är det inte ovanligt att Gud blir beskylld för det djävulen gör. Det var inte Gud som sände ormen, som frestade och lockade till olydnad i paradiset. Det var Satan, och inte Guds Ande, som for in i Judas, när han gick till sitt förräderi. När Jesus får frågan hur det kunde komma ogräs i den ädla säden, svarar Han: En ovän har gjort detta

I Uppenbarelseboken kan vi läsa hur ärkeängeln Mikael störtar ut djävulen från himmelen och på jorden härjar han ännu. Den avgörande segern vann Jesus Kristus på korset, när Han försonade för all synd och skuld. Från den stunden har den onde ingen makt över den som tror på Jesus. Det är Jesus som har makten och det avgörande ordet. Men fortfarande pågår kampen här på jorden mellan ont och gott. Djävulen är synnerligen aktiv. Han går omkring som ett  rytande lejon och letar efter någon att uppsluka (1 Petr 5:8). Vi skall hela tiden se till att vi håller oss nära Kristus. Det är Hans seger som blir vår seger.

Den svåra frågan för oss som kristna blir varför Gud ibland stoppar det onda och ibland tillåter det ske till en tid. Det här gäller båda personliga saker, som sjukdomar och motgångar, och stora ting som kriget i Ukraina med all dess fasa. 

ALLT som Gud får ta i sin hand kan han vända och använda. Till och med det onda. Judas svek, som djävulen initierade, kunde Gud vända till vår frälsning. Det är ju följden av Jesu lidande. 

Sett ur Guds allmakts-perspektiv har Herren Gud koll på läget, Jesaja skriver: Jag som danar ljuset och skapar mörkret, jag som ger lyckan och skapar olyckan. Jag, Herren, är den som gör allt detta (Jes 45:7).

Sett ur vårt mänskliga perspektiv, måste vi vara noga med att hålla fast vid att det goda kommer från Gud och det onda från den onde.  Annars blir det omöjligt att kunna hjälpa en våldtagen kvinna från Ukraina som sett sitt barn mördas av en rysk soldat. 

Herren Jesus är den som kan ta hand om såren och hela och läka. Det gäller små sår och stora sår. Det viktiga är att vi överlämnar våra sår till honom. Han är den som, med sina sårmärkta händer, både kan förlåta och läka. Han är den som kan lösa från hat och hämnd. Min är hämnden, jag skall vedergälla det säger Herren (Rom 12:29). Detta står också i 5 Mosebok 32:30. 

Där står en viktig sak, om dem som går ondskans ärenden: Nära är deras ofärds dag, och vad som väntar dem kommer med hast. I nästa vers kommer ett löftesord till Guds folk i Ukraina och här och varhelst det finns: Ty Herren skall skaffa rätt åt sitt  folk, och över sina tjänare skall han förbarma sig, när han ser att deras kraft är borta, och att det är ute med alla och envar.

Vårt ansvar och vår uppgift som kristna är att be. Använd ”Ukrainabönen”. När vi ber, gör Gud något! Det får vi inte glömma. Vi behöver vara uthålliga i bönen. Håll bönens låga brinnande!

Vi får be att Herren snart sätter en gräns, där all denna ondska, som vi hör rapporter om, måste lägga sig. Som Job skriver: Här skall dina stolta böljor lägga sig (Job 38:11).

*******

Nu något helt annat, som sker här hemma i vår Missionsprovins.

Konsistoriet har utnämnt kyrkoherden och pastorn i Evangelisk Luthersk Församling i Umeå, David Appell, till Stiftsprost. Detta är ett led i den nya ledningsstruktur, som Provinskonventet beslutat om. Nästa steg är att Missionsrådet skall utse Provinssekreterare. Ha med detta i förbön!

Vi välkomnar David i uppgiften som Stiftsprost och önskar Guds rika välsignelse. Planen är att David skall börja i uppdraget den 1 juli i år. I nästa nr av Sändebrevet kommer en intervju med David.

Hälsningar

+ Bengt Ådahl
Missionsbiskop