Biskopen har ordet – September 2022

25 september, 2022

Biskopsvigning i Lettland

Jag fick i början på sommaren en högtidlig inbjudan från biskop Janis Vanags till biskopsvigning i Lettland. Samtidigt skulle det också firas jubileum.

Lördagen den 16 juli var den stora firningsdagen i Riga. Exakt 100 år tidigare vigde ärkebiskop Nathan Söderblom den förste biskopen Karlis Irbe i ELCL, Den Evangelisk Lutherska Kyrkan i Lettland. Det blev startpunkten för den självständiga lutherska kyrkan i Lettland. 

Samtidigt firades 500-års jubileum av Reformationen, som nådde Lettland tidigare än på många andra platser.

Kyrkan i Lettland har valt en annan väg än vi gjort. Missionsprovinsen i Sverige har, som bekant, valt att inte längre ha biträdande biskopar, utan  arbeta i en annan form av ledningsstruktur. Den lutherska kyrkan i Lettland inför biträdande biskopar. Den 16 juli vigdes två biträdande biskopar till sina ämbeten i en storslagen och högtidlig vigningsgudstjänst; Rinalds Grants, för tjänst i Riga ärkestift under ärkebiskop Janis Vanags och Uldis Gailitis, för tjänst i Liepaja stift under biskop Hanss Martins.

På söndagen medverkade jag också i högmässan i Jelgava, prokatedral i Liepaja stift, där den nyvigde biträdande biskopen Uldis Gailitis högtidligen togs emot.

Hela lördagen firades dessa, ovan nämnda jubileer. Dagen började med morgonbön, Laudes, i Riga St. Peters kyrka. Olika programpunkter markerade festen; en marsch med sång och musik till domkyrkan, St. Marys Katedral, utställningar, guidning,  musik, mat och en gigantisk födelsedagstårta.

Den stora vigningsgudstjänsten, som också markerade jubileerna, firades i domkyrkan, St. Marys Katedral. Allt var på det lettiska språket, men predikan fick vi, som var inbjudna gäster, utskriven på engelska, så att vi kunde följa med och förstå. 

En intressant kuriositet kan jag nämna: Jag råkade träffa en kvinna från Sverige, Signe Hassler. Jag fick sammanföra henne med ärkebiskop Vanags och biskop Hanss Martins. Hon hade rest till Riga just för detta jubileum. Signe är ättling i 4:e generationen till ärkebiskop Nathan Söderblom. Hon var mycket väl inläst på vad som hänt och hade med sig bilder från vigningen för 100 år sedan, som hon kunde överlämna till biskop Vanags. 

Märkligt och rörande var det när hon blev förevisad biskopsstaven i Riga ärkestift. Det var Nathan Söderbloms ”resestav” som han  överlämnade vid vigningen för 100 år sedan och som alltjämt är ärkestiftets fungerande biskopsstav. 

Slättåkra den 14 juli 2022

+ Bengt Ådahl
Missionsbiskop