Biskopsvigning i Missionsstiftet i Finland

17 augusti, 2021

Söndagen den 1 augusti samlades en stor skara kristna till biskopsvigning inom Missionsstiftet i Finland, Missionsprovinsens systerstift i öst.

Vigningen skedde i anslutning till ett stormöte på Loimaa folkhögskola ute på den finländska landsbygden. Den nyvigde biskopen, dr Juhana Pohjala, har tidigare varit dekan (stiftsprost) i Missionsstiftet, och han vigdes av sin företrädare, biskop Risto Soramies. Vid biskopsvigningen assisterade biskoparna Bengt Ådahl från Sverige, Thor Henrik With från Norge, Hanss Martins Jensons (Hans Jönsson) från Lettland samt Matti Väisänen, som åren 2010-13 var biträdande biskop i Missionsprovinsen i Sverige och Finland. I vigningen deltog även Matthew Harrison, president i den amerikanska Missourisynoden. I själva processionen deltog 30-40 präster, däribland några från USA och undertecknad från Sverige.

Som vanligt i Finland i sådana sammanhang var det en stor folkfest. Gudstjänsten ägde rum i ett stort tält; i anslutning till huvudtältet fanns en rad småtält och ett annat tält för matserveringen. Maten tillagades i stora kantiner av militärtyp och dessutom var gräsmattan framför skolans huvudbyggnad prickig av ett antal småtält av igloo-typ där några av deltagarna övernattade. Själva gudstjänsten, högmässa med infogad biskopsvigning, pågick i två och en halv timme; under vigningen sjöng vi bl a Sv. Ps. 420 i en finsk version, ”Herren vår Gud har rest sin tron”. Under kommunionen sjöng vi, på finskt manér, ett antal psalmer – den längsta med 12 verser! Själva kommunionen tog långt över en halvtimme, detta trots att det fanns en rad stationer där präster distribuerade nattvardselementen. På kvällen kunde jag inte hålla mig längre utan frågade biskop Pohjola hur många nattvardsgäster det hade varit. Han svarade att det rörde sig om 900 personer… Det kändes som en fläkt av de stormöten som jag tidigare upplevt i Sverige, men som numera är ett minne blott – tyvärr.

På kvällen var ett antal inbjudna gäster inbjudna till en högtidsmiddag, där biskop Bengt och hans hustru Ann-Mari samt jag själv representerade Sverige. 

Följande morgon avhölls en biskopskonferens på folkhögskolan med representanter för ett antal europeiska lutherska kyrkor. Inbjudare var några av ledarna inom den amerikanska Missouri-synoden, däribland president Harrison. Själv deltog jag som bisittare till biskop Bengt. Det blev ett intressant samtal som avhandlade läget i ett antal lutherska kyrkor i Europa. Många av de utmaningar som teologiskt konservativa kyrkor möter, vare sig de är små eller stora, handlar om att bevara kyrkans enhet, att stå fast på Ordets och bekännelsens grund, att nå ut med evangeliet, att stötta små och stora församlingar, att se och andligen stärka individerna. För biskoparna gäller det att nå både vanliga kyrkokristna och församlingarnas präster, som ofta känner att de kämpar i hård motvind eller angrips av medierna och/eller statsmakten.

Detta sista blev på ett särskilt sätt aktualiserat i Loimaa, eftersom både den nyvigde biskopen och en kvinnlig riksdagsledamot, dr Päivi Räsänen, är åtalade för hets mot folkgrupp. Polisutredningen i ärendet lades ner, men då väckte riksåklagaren åtal på eget initiativ (ärendet har berörts tidigare, dels av Signerat-redaktionen med rubriken: Ett märkligt åtal i Finland och dels genom Globalt upprop mot finländskt åtal).

Rune Imberg
Präst i Svenska kyrkan och Missionsprovinsen

Missionsstiftets egen rapportering på svenska återfinns här: Juhana Pohjola vigdes till biskop för Missionsstiftet.

International Lutheran Council rapporterar också om biskopsvigningen: New Bishop Consecrated for Finnish Lutherans.