JULHÄLSNING

22 december, 2022

”Kom låt oss gå till Betlehem och se detta som hänt, det som Herren har låtit oss veta. Och de skyndade iväg och fann Maria och Josef och den nyfödde, som låg i krubban.” Lukas ev. kap. 2:15-16.

Det var Betlehems herdar, som sa så till varandra, när de hade hört Herrens ängel tala om för dem det stora som hänt i julnatten. En Frälsare är född! Han är Messias, Herren! Herdarna var totalt överraskade men de tog orden på allvar och de beslöt sig för att själva undersöka. ”Kom låg oss gå till Betlehem och se detta som hänt!”

Nu när vi firar Jul, får vi slå följa med herdarna och ”gå till Betlehem” med dem. De fick en anvisning om var den nyfödde fanns och de gick dit. Notera att vi har också fått en vägvisning vart vi skall gå, och t.o.m. skynda oss. Krubban för oss är Guds levande Ord i Skriften. Där finner vi Guds Son, som kommit som människa i världen. Där möter vi Maria och Josef och alla andra runt Jesus.

Det står om herdarna, att de berättade vad de fått höra om Jesus av Herrens ängel. Det får vi också göra Det är vårt uppdrag, som kristna att föra vidare budskapet om världens Frälsare. Människor måste få veta att världens Ljus lyser mitt i världens mörker! Ljuset, Herren Jesus Kristus, finns för oss och vi behöver det.

Och herdarna prisade och lovade Gud för allt det som de hört och sett. När vi sjunger våra underbara Julsånger och Julpsalmer gör vi det tillsammans med Betlehems herdar. Vi lovsjunger Jesus, som blivit vår Broder, vår Frälsare och Vän. Gud har stigit ner till oss för att ta oss hem till himmelen. Gud är inte långt borta. Han är nära genom Jesus Kristus.

”O kom, låt oss tillbedja, o kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist!”

EN GOD OCH VÄLSIGNAD JULHÖGTID

tillönskas er alla!

+ Bengt Ådahl
Missionsbiskop