Föredraget hölls vid Missionsprovinsens konvent i Uddevalla, fredagen den 28 oktober 2022, och har språkligt bearbetats i efterhand.  Denna timma ska handla om Israel, om det judiska folket, dess frälsning och om Guds kallelse till Missionsprovinsen. Del I –...