Undervisning

”Vad är sanning?”

”Vad är sanning?”

Vad är sanning? Vi anar att frågan som Pilatus ställde (Joh 18:38), inte var en genuin önskan om att verkligen få reda på sanningen, utan ett uttryck av resignation inför mödan att finna den. Bo Giertz i sin Andaktsbok "Att tro på Kristus" konstaterar att Guds nya...