Mäktig högtid i Tromsö

Lördagen den 24 mars 2012 ägde en mycket stor händelse rum, när pastor Thor Henrik With vigdes till biskop för församlingar främst i Tromsö-området. Dessa församlingar, som kallar sig för ”Valgmenigheterna i Nord” är inte en del av Missionsprovinsen, men dess allra närmaste vänner.

    På uppdrag av dessa församlingar vigde missionsbiskop Roland Gustafsson den nye biskopen, assisterad av biskop Matti Väisänen från Finland, ärkebiskop Walter Obare från Kenya och biskop Jobst Schöne från SELK i Tyskland. De fyra biskoparna var ett tecken på att det som skedde i Tromsö skedde innanför den världsvida kyrkans gemenskap.
    Helgen i Tromsö blev en mäktig högtid till uppmuntran för Guds folk i Nordnorge och för oss alla som fanns med vid denna kyrkohistoriska händelse. Under närmare fyra år har samtal och förberedelser på olika sätt lagt grunden för det som skedde. En avgörande händelse var, när biskop Børre Knudsen i september 2008 lade sitt avskedsbrev i biskop Arne Olssons hand vid ett möte i Laulklines strax utanför Tromsö. Detta har uppfattats som en bön om hjälp från biskop Børre Knudsens sida. Arbetet och samtalen under åren har på alla sätt bekräftat detta. I närvaro av många präster och en biskop vigdes Børre Knudsen till biskop 1997 i Kautokeino efter avsked från Norska kyrkan p g a abortkampen. De tre församlingarna (i Kautokeino, Balsfjord och Tromsø) har tillkommit av tre olika grunder: 1) frågan om homosexualitet, 2) frågan om abort och 3) bristen på pålitliga präster, som förkunnar det äkta evangeliet. Det är i ett nötskal de viktigaste punkterna, där vår kyrkokamp går i dagen.

Bengt Birgersson
Prost, provinssekreterare

Högtiden har uppmärksammats i Norge och andra länder:
Thor Henrik With vigslet til biskop for valgmenighetene
Consecration of Bishop Thor Henrik With in Norway
Thor Henrik With vigslet til biskop
Lys og salt, april 2012

Biskopsvigning i Tromsö
Bedehus.net

Läs också:
Biskop Rolands vigningstal — på svenska eller engelska.
Hälsning från biskop emeritus Arne Olsson.
DSC_0026

DSC_0031 DSC_0034 DSC_0035DSC_0040DSC_0042DSC_0104DSC_0113DSC_0119DSC_0129DSC_0138DSC_0152

Foto: Boe Johannes Hermansen