Biskop Bengt har ordet – april 2021

20 april, 2021

Kära läsare av Sändebrevet. Mycket är detsamma, som när jag skrev i förra Sändebrevet. Pandemin fortsätter, präster och församlingar kämpar vidare med gudstjänster och bibel- studier m.m. under de begränsningar, som pandemin för med sig. Missionsprovinsens arbete på central nivå sköts till största del digitalt, med de hjälpmedel som står till buds.

Årstiden har ändrats. Nu är det vår, som för med sig en förhoppning att någon gång skall denna pandemi klinga av och nya friska möjligheter skall komma. Jag vill påminna om att vi skall hålla ut i bön och förbön denna prövningens tid. Det kan kännas mo- tigt och trögt, men det är ändå vår kal- lelse och uppgift som kristna att bära fram denna situation och alla människor, som är berörda, särskilt dem, som finns i vår egen närhet, inför Herren. Om andra inte gör det, skall vi ändå göra det. Om andra tröttnar, skall vi fortsätta. ”Ju mera trög, desto mera trägen” fick jag lära mig gällande bönen. Det gäller för oss i dag.

Vi har precis firat Påsk. KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!

Därför kan vi frimodigt gå vidare, också denna mycket speciella tid. En Taizé-sång har kommit för mig gång på gång och jag delar den mer er: ”Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre, låt inte mörkret få tala till min själ. Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre, öppna mig för din kärlek och frid.”

En fråga som vi, var och en, behöver bära med oss nu är: Vad vill Gud säga oss med denna pandemi? Han har ju, trots allt, låtit den gå fram över hela världen. Är den en straffdom för män- niskors bortvändhet från Gud och människors svek och ondska? Är det ett rop från Herren till omvändelse och till att söka honom? Vad vill Gud säga till människor, som lever utan Gud och utan tro? Vad vill Gud säga till oss, som är kristna och vill vara trogna mot Herren? Vad vill Han säga dig och mig, i vår vardag. Vad har du lärt dig?

Här finns många frågor och det är viktigt att dessa frågor kommer fram och inte tystas mer. Här finns självklart en risk, risken att människor tvingar sina svar på andra. Men vi måste ändå ha med detta i vår bönerelation till Herren: Herre, vad vill du säga med allt detta som nu har hänt? Det är när vi umgås med Herren i Bibelordet och bönen, som Han talar till oss.

Något från Provinsen kan jag nämna: S:t Gabriels koinonia i Oskarström, där jag själv har min primära gudstjänstgemenskap, har nu fått sin Församlingsordning godkänd av Konsistoriet och Missionsrådet har välkomnat koinonian som en församling i Missionsprovinsen. Detta gläder vi oss åt i vår koinonia och längtar efter att gudstjänstverksamheten skall komma igång igen.

Ett Profilutskott har börjat arbeta med målet att vara en tydlig röst för biblisk kristendom, både inåtriktat och utåtriktat. Sändebrevets läsare kommer att få läsa artiklar, från detta utskott, i aktuella frågor. Den pastorala utbildning, där vi förbereder prästkandidater, arbetar nu på ett nytt sätt och andra terminen har snart gått till ända med flera deltagare. Mer om detta på på följande länk https://missionsprovinsen.se/prastutbildning-i-forandring/.

Hälsningar

+ Bengt Ådahl Missionsbiskop