Biskop Bengt har ordet – november 2022

23 november, 2022

En hälsning till er alla i Missionsprovinsens församlingar & koinonior.

Det har hänt mycket, sedan jag skrev i Sändebrevet förra gången. 

Från och med den 1 oktober 2022  står det klart att Jakob Okkels är vår nye Provinssekreterare. Jakob är välkänd i Missionsprovinsen och går nu in i denna uppgift (en intervju med honom återfinns här). Välkommen Jakob! Det är mycket tillfredsställande att den nya ledningsstrukturen med Missionsbiskop, Stiftsprost och Provinssekreterare tagit form och kommit i funktion.

I månadsskiftet september-oktober hade vi Prästmöte med Missionsprovinsens prästkollegium på Lärjungagården i Torestorp. Två värdefulla dagar med gudstjänst, gemenskap, samtal och överläggningar. Jan Bygstad från Norge medverkade med föredrag om den messianska rörelsen i Israel. Vid ett prästmötet brukar vi ha s.k. parentation över de bröder som avlidit sedan förra prästmötet. Den här gången var det tre präster; Kjell Burman, Christer Grerot och Ingvar Hermansson. 

I förra numret av Sändebrevet stod en rapport från ILC:s möte i mitten av september i Kenya. För mig var det värdefullt att vara med där. Jag fick möta representanter från lutherska medlemskyrkor från hela världen; Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika och Asien. De olika kyrkorna arbetar under mycket olika förhållanden. Särskilt viktigt var alla personliga möten och samtal, som dagarna gav möjlighet till. Jag fick hälsa på förre ärkebiskopen Walter Obare, som finns med i Missionsprovinsens historia . Han förrättade biskopsvigning av biskop Arne Olsson år 2005. En dag besökte vi den  lutherska kyrkans seminarium i Matongo. Där har Missionsprovinsen anknytning. Både biskop Roland Gustafsson och Rune Imberg har tjänstgjort och undervisat där. Vid mötet överlämnades ordförandeskapet från biskop Hans-Jörg Voigt från SELK i Tyskland till biskop Juhana Pohjola från Missionsstiftet i Finland.

Det leder osökt över till Provinskonventet, som hölls i Mariakyrkan i Uddevalla den 28-29 oktober. Där beslöts att Missionsprovinsen går in i kyrkogemenskap med SELK i Tysk-land (SELK=Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche). Det är mycket glädjande att denna process, som pågått i flera år, nu kommer i hamn (mer om detta i nästa nummer). 

En stor och viktig sak har vi  framför oss. Lördagen den 3 december har vi prästvigning i Immanuelkyrkan i Göteborg.

Två prästkandidater, Sacri Ministerii Candidati, Haoyin Cheng och Toni Bäck skall vigas till präster. Haoyin skall tjänstgöra i Immanuelförsamlingen i Göteborg med kinesisk-språkligt församlingsarbete och Toni skall tjänstgöra i Stockholm, i Sankt Filippus uppstartsförsamling. Välkomna till denna högtid och ha med denna prästvigning och prästkandidaterna i era förböner. 

Jag slutar med ett Bibelord från Psaltaren 100:  Tjäna Herren med glädje, kom inför hans ansikte med fröjderop. Vet att Herren är Gud. Han har gjort oss och icke vi själva, till sitt folk och till får i sin hjord.

Hälsningar
+ Bengt Ådahl
Missionsbiskop

Prästvigning lördagen den 3 december

Lördagen den 3 december kl 14.00 har vi den stora glädjen att hålla prästvigning i Immanuelkyrkan i Göteborg. De som ska prästvigas är:

Toni Bäck
Tjänst: S:t Filippus förs, Stockholm.
Bakgrund: Kommer från Haparanda. Har studerat på Johannelund. Är utbildad undersköterska och bor i Uppsala.

Haoyin Cheng
Tjänst: Imanuelförsamlingen, Göte-borg med kinesisk-språkligt församlingsarbete.
Bakgrund: Kommer från Shanghai. Har studerat på Lutheran Theological Seminary i Hongkong och på Församlingsfakulteten. Gift med Mulan Wang. De har två söner, 6 och 8 år. Haoyin arbetar som tolk.