I coronatid

20 november, 2020

Corona-pandemin är inte över. Tvärtom. Nu har vi mer än 6 000 döda i vårt land i denna sjukdom. Vi har en smitta som nu finns i hela samhället och i hela landet. Vi har en sjukvård, som är mycket ansträngd. Vårt land befinner sig i en nödsituation.

Nu förbereder regeringen en lag, som förväntas gälla från den 24 november och 4 veckor framåt. Den innebär, att allmänna sammankomster med mer än 8 deltagare inte är tillåtna. Gudstjänster räknas till allmänna sammankomster. Det betyder, att under den här tiden går det inte att ha gudstjänster som vanligt i våra församlingar och koinonior. Jag hänvisar till de digitala sändningar som görs i flera församlingar. Tag gärna kontakt med din församlingspräst och fråga hur och när nattvard firas i din församling under denna tid.

Jag uppmanar också till ett eget användande av Guds Ord, goda andaktsböcker och till regelbunden bön hemma. Använd gärna Corona-bönen dagligen. Den finns tillgänglig på hemsidan (https://missionsprovinsen.se/bon-i-corona-tid/). Vi har ett kristet ansvar att be oss igenom denna kris. Vi får be om beskydd för oss själva och om helande för de drabbade. Vi får be att vårt svenska folk nu vänder om till Herren och söker honom.

+ Bengt Ådahl
Missionsbiskop