Sändebrev 78

19 december, 2014

God Jul och Gott Nytt År!
önskar vi med Sändebrevet för december 2014, som har följande rubriker:

Den outtömligt rika gåvan (Julbetraktelse) – Ekonomi november 2014 – Missionsprovinsens identitet: Organisation/Organism – Visitation i Stigen och Uddevalla – Frivilliga medhjälpare sökes till Missionsprovinsens kansli – Koinonior inom Missionsprovinsen i Sverige – Tack och bön

Klicka här för att läsa Sändebrevet för december 2014