Sändebrev

Sändebrev 90

Rubriker i Sändebrevet för juni 2016: Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar – Betraktelse Ekonomi Kvillebäckens församling – 10 år på Hisingen Förlåtelse och kyrkotukt Ny medlem i Missionsprovinsen Historiskt beslut och svensk biskop i Lettland Goda gärningar i Jesu...

Sändebrev 89

Några rubriker i Sändebrevet för maj 2016: Den Helige Ande leder oss till Kristus – Betraktelse över Joh. 6:44-47 Kvinnodag i Örkelljunga Från kansliet Regionalt prästmöte i Kristianstad Guds ord bär inte bojor (2 Tim. 2:9) Prästvigning i Finland Norrmännen får ta...

Sändebrev 88

Några rubriker i detta Sändebrev för april 2016: Kristi uppståndelse – Betraktelse över 1 Kor. 15:1–11 En glimt från Stigens kyrka Prästkollegiet Provinsekonventet – Motioner Biskopsvigningarna 2006 – Citat ur jubileumsskriften De tog en annan väg: Älskar Du mig? Som...

Sändebrev 87

Sändebrev 87

Här är årets första Sändebrev, som kommer i Fastetid. Läs gärna betraktelsen om Korset. Det finns också rapporter och skildringar från in- och utland.

Sändebrev 86

Vänner och understödjare! Här är årets sista Sändebrev. God fortsättning och ett välsignat nytt år! Läs brevet här... (pdf)

Sändebrev 85

Detta sändebrev innehåller bl. a. information från Provinskonventet och den gemenskap som de nordiska lutherska stiften har ingått i. På sidan 11 finns en bild på årets julkort, som kan beställas genom att ringa eller maila till kansliet. Ange i så fall postadress och...

Sändebrev 84

Sändebrevet för september 2015 har följande rubriker: Den helige Mikaels dag – Betraktelse över Matt. 18:1–10 Från biskopens bord – september 2015 Missionsprovinsens identitet – Hva er Det evangelisk-lutherske stift i Norge? De nordiska stiftens gemenskap Från...

Sändebrev 83

Sändebrevet för juli 2015 har följande rubriker: Vår blick mot helga berget går – Betraktelse över Matt. 17:1–8 Ekonomi 2015 – Första halvåret Från biskopens bord – juli 2015 Luthersk identitet söker sig till sitt rätta sammanhang Missionsprovinsens identitet – En...

Sändebrev 82

Sändebrevet för maj 2015 har följande rubriker: Synden är försonad och Anden utgjuten – Pingstbetraktelse Från biskopens bord – Maj 2015 Visitation i Kvillebäckens församling  Högtid i Karlskrona  Från Finland  Prästvigning i Uleåborg  Missionsprovinsens identitet...