Sändebrev 89

20 maj, 2016
Några rubriker i Sändebrevet för maj 2016:
  • Den Helige Ande leder oss till Kristus – Betraktelse över Joh. 6:44-47
  • Kvinnodag i Örkelljunga
  • Från kansliet
  • Regionalt prästmöte i Kristianstad
  • Guds ord bär inte bojor (2 Tim. 2:9)
  • Prästvigning i Finland
  • Norrmännen får ta ställning
  • Samtal om kyrkogemenskap
  • Den Romersk-katolska kyrkans nådelära

Läs mer… (pdf)