Sändebrev 90

29 juni, 2016
Rubriker i Sändebrevet för juni 2016:
  • Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar – Betraktelse
  • Ekonomi
  • Kvillebäckens församling – 10 år på Hisingen
  • Förlåtelse och kyrkotukt
  • Ny medlem i Missionsprovinsen
  • Historiskt beslut och svensk biskop i Lettland
  • Goda gärningar i Jesu efterföljd
  • Provinskonventet

Läs mer… (pdf)