Sändebrev 87

27 februari, 2016

Här är årets första Sändebrev, som kommer i Fastetid. Läs gärna betraktelsen om Korset. Det finns också rapporter och skildringar från in- och utland.