Sändebrev 81

11 april, 2015

Sändebrevet för april 2015 har skildringar från både Finland och Tyskland, samt berättelser från Missionsprovinsens verksamhet i Sverige.

Rubriker:

  • Han skall för alltid göra döden om intet (Påskbetraktelse)
  • Från kansliet: Motioner till Provinskonventet (senast 13 maj); Frivilliga medhjälpare till kansliet sökes; Födelsedagar
  • Provinssekreterarens rapport
  • Kontakter i Tyskland
  • Visitationer och andra vänskapliga besök, intervju med biskop Lars
  • Kvinnodag om ensamhet
  • Från Finland: Präster avskedade av Åbo ärkestift
  • Koinonior inom Missionsprovinsen, annan gudstjänstverksamhet
  • Tack och bön
  • Kalendern 2015

Läs mer… (pdf)